Vil Ungarn opsluge Transkarpatien?

En landsby i Transkarpatien Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn/Ukraine: Ønsker Ungarn på sigt at opsluge Transkarpatien, området i Ukraine som grænser lige op til Ungarn? Iflg. en analyse i det polske ugeskrift ”Polityka” (18.2022) har Iryna Wereszczuk, viceminister i Ukraine, luftet den tanke. Ønske om at inddrage Transkarpatien kan, mener hun, være en af årsagerne til, at Ungarn har afvist den hårde linje over for Rusland, og det både før og efter den russiske invasion af Ukraine.

Spørgsmålet om Transkarpatien er helt åbenlyst blevet rejst af de yderliggående højreparti ”Vort Fædreland” (”Mi Hazánk”), der som omtalt i mreast.dk fik pladser i parlamentet ved valget i Ungarn den 3. april. Optagelsen af Transkarpatien skal ske ”trin for trin og delikat” lyder det fra partiet. Det er ingen hemmelighed, at Ungarn stadig lider af et ”Trianon kompleks”, tabet af store landområder ved fredsslutningen i 1920 efter 1. verdenskrig. Emnet er også blevet rejst af personer med sympati for regeringspartiet Fidesz, fx af den nationalistisk indstillede Csaba Belénessy. ”Vi må emotionelt og finansielt være parate til at optage ungarsk territorium”, skal han have sagt, med henvisning til, at Transkarpatien efter 1. verdenskrig i perioder var en del af Ungarn. Transkarpatien, fastslås det i analysen, hører til de mindste og fattigste regioner i Ukraine, med et gennemsnitligt lavt uddannelsesniveau, og med en fatal infrastruktur og udbredt sortøkonomi.

De etniske problemer er alvorlige. Der bor i området omkring 150.000 ungarere og derudover rumænere, romaer og slovakker, samt rutenere (”rusini”). De har så langt det har været muligt opbygge egne skoler, medier, mindesmærker og gadenavne. Især unge er dårligt integreret i Ukraine, de fleste mestrer fx det ukrainske sprog dårligt.

En lov vedtaget i det ukrainske parlament i 2017 om at begrænse brugen af de nationale mindretals sprog til de laveste klassetrin skabte harme i Ungarn. Som modsvar blokerede den ungarske regering for ukrainsk deltagelse i møder med NATO og beskyldte Ukraine for nationalisme og ekstremisme. Forholdet mellem de to lande blev bestemt ikke bedre, da det ukrainske parlament efterfølgende vedtog en lov, der begrænser adgangen til offentlige stillinger for mindretal med dobbelt statsborgerskab.

Mange ungarere i Ukraine har dobbelt statsborgerskab. De hårde udmeldinger, hedder det i analysen, kommer lige nu mest fra Budapest, mens de organisationer, som repræsenterer det ungarske mindretal i Ukraine mest forfølger en forsigtig pragmatisk politik. Transkarpatien har været gennemgangsland for mange flygtninge fra Ukraine. En del fra området tager del i kampene mod Rusland. Det ungarske mindretals organisationer bliver delvist finansieret fra Budapest, dels på grund af de få penge fra Kiev, og dels fordi mange ungarere i Transsylvanien støtter Fidesz politisk. 

Share This