Vidste du, at en af Europas højeste minareter står i det kristne Tjekkiet?

Minaret i Lednice Foto: Ota Tiefenböck

Minaret i Lednice Foto: Ota Tiefenböck

En af Europas højeste minareter står i Tjekkiet. Den er 60 meter høj og er en del af Unesco beskyttet slotskompleks i landsbyen Lednice.

Af Ota Tiefenböck

Tjekkiet: Landsbyen Lednice i det sydlige Moravien er især kendt for sit slot, bygget af Liechtenstein familien, som siden 1996 er optaget på Unesco listen over verdens kulturarv. Slottet er bygget i engelsk gotisk stil og er sammen med den omkringliggende gamle slotshave en stor oplevelse. Den største kuriositet er dog, at der i slottets enorme slotshave også står en minaret. Hvorfor der i en slotshave midt i et kristent land pludselig rager en 60 meter høj minaret op, kan historikerne ikke besvare med sikkerhed, men flere mere eller mindre sandsynlige historier forsøger at give bud på det.

Den mest sjove af dem er, at greven Alois I de Liechtenstein ønskede at bygge en kirke i Lednice og ikke fik lov til det af den katolske kirke. Der var nemlig allerede en kirke i landsbyen, og det mente den katolske kirke var rigeligt. Det katolske kirkes forbud gjorde greven vred og for at vise sin magt og rigdom og for at trodse den katolske kirke besluttede han sig for at bygge en moske med en minaret i stedet. En anden historie, som af historikerne regnes for at være mere sandsynlig, siger at minareten blev bygget, fordi greven ville følge med andre adelige familier i Europa, som på daværende tidspunkt fik bygget orientalske bygningsværker rundt omkring i Europa.

Uanset hvilken af historierne er den rigtige, er historikerne enige i, at selve byggearbejdet, som begyndte i 1797, blev

Foto: Ota Tiefenböck

Foto: Ota Tiefenböck

en større udfordring end greven havde regnet med. Det viste sig nemlig, at stedet, hvor minareten skulle stå var et sumpområde, og som sådan uegnet til bygningsværker af minaretens størrelse. Men heller ikke denne kendsgerning fik greven til at opgive projektet. Der blev i stedet banket 500 17 meter lange pæle i jorden og over dem lagt en rist bestående af 96 store træstammer sat sammen med kraftige søm. Først over denne rist blev der lagt sten, som udgjorde minaretens sokkel. Først her, efter 2 års intensivt arbejde, kunne byggearbejdet for alvor komme i gang. Problemerne stoppede dog ikke. En minaret var et ukendt bygningsværk for datidens håndværkere, og selve tårnet var en stor udfordring, som ikke kun krævede nye byggeteknikker, men også et særligt stillads. Dette problem blev løst af projektets arkitekt Josef Hardmuth, som udtænkte et særligt stlllads til formålet. Problemerne sluttede dog heller ikke her. Stilladsets utraditionelle udformning gjorde arbejderne bange, således at de nægtede at arbejde på det. Dette problem blev ifølge historien løst ved at en soldat fra et hesteregiment, som på det tidspunkt var på besøg på slottet, red på sin hest op og ned af stilladset og på den måde viste arbejderne, at der ikke var noget at bange for.

Minareten, som er tredelt med tre udsigtsposter, er i sine to første dele 8-kantet, mens den er cylinderformet i den sidste del. Der er i alt 302 trin. Den blev færdigbygget i 1804 og blev et bygningsværk hele Kejserriget Østrig talte om. Minareten blev dog også en meget bekostelig affære, da udgifterne beløb sig hen imod 1 million guldener, som var rigtig mange penge på det tidspunkt. Selve moskeen, minaretens nederste del, har 8 rum, som alle er rigt orientalsk udsmykket, formentlig af kunstnere fra arabiske lande, mens rummene på første sal var beregnet til Liechtensteins samlinger af orientalsk kunst. Minaretens vægge er udsmykket med citater fra Koranen, blandt andet over hovedindgangen, hvor der står: Der er ingen gud foruden Allah og Muhammed er hans sendebud.

Share This