Videnskabsmænd advarer EU om elbiler, de hjælper ikke i kampen for et bedre miljø

Elbil-Foto-Mario-Roberto-Durán-Ortiz

EU: EU`s grønne plan og promovering af elbiler, der i løbet af de kommende år ifølge planerne skal erstatte den nuværende bilpark med elbiler, er fejlbehæftet og vil ikke forbedre miljøet i verden. Det skriver 171 videnskabsmænd fra flere forskellige lande i et åbent brev til Europa Kommissionen. Hovedparten af videnskabsmændene er fra de vesteuropæiske lande, hovedsageligt fra Tyskland, men også to henholdsvis tjekkiske og polske videnskabsmænd er medunderskrivere. Ifølge videnskabsmændene er udregningerne angående elbilernes gavnlig virkning på miljø fejlagtige. Videnskabsmændende foreslår seks punkter, til en bedre løsning af miljøproblemerne.

Jo flere elbiler der er, jo mere vil kravene til energiforbruget stige. Det vil derefter ikke længere være muligt kun at dække dette krav med vedvarende ressourcer, hvilket Europa-Kommissionen forventer, skriver de.

”Vi bakker op om klimaaftaler, vi vil reducere CO2. Vi opfordrer imidlertid Europa-Kommissionen til at være opmærksom på den fejl, den har begået i beregningerne. Elektromobilitet er kun halvdelen af ​​den forventede velsignelse. Dens CO2-aftryk er det dobbelte af estimaterne, “skriver underskriverne af det åbne brev. Ingen dansk videnskabsmand er medunderskriver af brevet. ota

Share This