Verdenskendt slovakisk jernbane i nye problemer

Slovakiet: Fyrre år efter redning- og genopretning af Slovakiets verdenskendte jernbanestrækning Čiernohronská železnica, står banen over for nye problemer på grund af uenigheder med en bygherre. Trafikken er standset på strækningen fra Čierné Balog til Dobroč, og passagerer kan således ikke køre med tog på den del af banen, der har gjort den berømt verden over: Den der løber over en fodboldbane, skriver ZDopravy.

Stridighederne med bygherren begyndte sidste år, hvor han første gang spærrede en del af banen, i år blev der desuden bygget et hegn og betonbarrierer på denne del af banen. Bygherren erhvervede grunden beliggende på en del af banen til Dobroč, og ønsker at bygge 50 familiehuse på stedet. Čiernohronská železnica har nu bedt en domstol om at udstede et foreløbigt forbud, der ville tvinge bygherren til at fjerne afspærringerne.

Tog har kørt på strækningen siden 1913. Striden drejer sig om situationen, der opstod i 1980’erne, hvor banen blev officielt nedlagt, før entusiaster begyndte at redde den i 1983. Bygherren ønsker at nedlægge banen, fordi den er på hans grund. Det er op til Transportministeriet at afgøre, om banen drives lovligt. Banen blev erklæret for et nationalt kulturminde.

Čiernohronská železnica er en skovjernbane med en sporvidde på 760 mm, der forbinder landsbyerne Chvatimech, Valaská, Hronec og Čierny Balog. Der er togdrift på 20 kilometer af strækningen, dens operatør ønsker dog at elektrificere banen og forlænge linjen helt til Lave Tatra i fremtiden. ota

Share This