Varsling af ny polsk forfatning

Plakat i anledning den polske maj-forfatningsdag. Fra kommunale hjemmesider.

Polen: På 226-års dagen for 3.maj-forfatningen anno 1791 fremsatte den polske præsident Andrzej Duda et ønske om, at der i 100-året for Polens uafhængighed i 2018 afholdes en folkeafstemning om en ny forfatning til afløsning for den 30 år gamle forfatning fra 1989, der blev fornyet og modificeret i 1997.

Præsidenten argumenterede for en ny forfatning i meget overordnede og generelle vendinger. Først og fremmest understregede han betydningen af, at alle borgeres lighed for loven skal fremgå af en ny forfatning. Det står lige nu hen i det uvisse, hvad det konkret betyder. Duda opfordrede imidlertid, at man med det samme indledte en debat om indholdet af den fremtidige forfatning,

Ifølge flere polske medier kom udmeldingen fra præsidenten en anelse overraskende for langt de fleste i regeringslejren. Parlamentsmedlemmer fra PiS – Lov – og Retfærdighedspartiet – giver dog på ingen måde udtryk for modstand mod præsidentens ønsker. Oppositionspartierne Borgerplatformen (Platforma Obywatelska) og Det Moderne (Nowoczesna) finder det imidlertid underligt at diskutere en ny forfatning, når den nuværende regering – hævder de to partier – underminerer den nuværende forfatning på flere områder. Her hentyder de naturligvis især til den nye – eller manglende – rolle som er blevet tildelt landets Forfatningsdomstol efter regeringsskiftet i 2015.

Et af PiS’ grundlæggende argumenter har hele tiden været, at det skal være muligt for et givent politisk flertal at regere uden (først) at skulle konsultere – eller efterleve indsigelser fra – diverse konstitutionelle organer før vedtagelse af love. Fra regeringspartiets side har der endvidere længe været et ønske om, at forfatningen skulle præcisere rollen mellem landets præsident og parlamentets to kamre. For at undgå uheldige – som PiS udtrykker det – situationer, hvor præsidenten og parlamentsflertallet ikke repræsenterer samme politiske lejr. Man kan på den baggrund godt forestille sig i hvilke retning debatten om en ny forfatning vil bevæge sig. Især når man også ved, at et politisk flertal ifølge PiS er udtryk for “nationens frie vilje”.

/ kim halling

Kilder: Rzeczpospolita & TVN

Share This