Valgtrommer, EU og et nyt skattesystem

Den polske by Wroclaw Foto: Ota Tiefenböck

Af Michael Hardefelt

Polen: Forfatningsdomstolen valgte på retsmødet 13. maj endnu en gang at udsætte afgørelsen i sagen om manglende overensstemmelse mellem EU-lovgivningen og den polske forfatning. Årsagen var en begæring fra ombudsmand Bodnar om at erklære en af dommerne inhabil.

Der er dog formentlig ingen tvivl om, at der er politiske årsager bag, mener Forfatningsdomstolens formand, Julia Przylebska. Hun mener, at ingen af hendes dommere er inhabile, og det mener også kompetente juridiske forskere, da mindst tre dommere i Forfatningsdomstolen er valgt i strid med Forfatningen, og at de dermed må betragtes som inhabile.

Spørgsmålet er, hvor længe man ønsker at trække afgørelsen ud. Måske til der er truffet afgørelse om fordeling af midlerne fra Genopbygningsfondet, eller måske til efter et eventuelt valg i Polen. I mellemtiden giver regeringen den fuld skrue med en ”Ny Orden”, som i mistænkelig grad ligner et valgoplæg.

PiS har aftalt den endnu ufærdige aftale med sine to støttefraktioner, der således for første gang i meget lang tid ser ud til at arbejde i fællesskab mod et fælles mål. Med henvisning til den hidtidige regeringsperiode, som er karakteriseret ved såkaldt ”Gode Ændringer” – er den nye plan af partiformand betegnet som ”enorme ændringer”.

Meget af planen omfatter økonomi og skatter, men det er en helhedsplan. Den indbefatter blandt andet opsplitning af faget historie i skolen i to selvstændige fag – ”Polens historie” og ”generel historie” samt afskaffelse af byggetilladelser på mindre etfamiliehuse – det vil herefter kun være nødvendigt at informere kommunen om, at man bygger et hus. Men det hele ligner i virkeligheden mere et valgoplæg.

Som sædvanlig kan regeringen godt lide at lege julemand, så de lover en bundgrænse for skat på 30.000 zloty om året (i runde tal 50.000 kr.) – selv om det endnu er uklart, om det bliver for alle, for pensionister eller for udvalgte grupper. Her vil fraktionerne få mulighed for at vise deres indbyrdes uenighed henover sommeren. Endvidere vil regeringen tilføre yderligere 200 milliarder zloty til sundhedsvæsnet – en proces som vil foregå løbende frem til 2027.

I dag fratrækkes sundhedsbidraget på 9% i den betalte skat, og det skal også afskaffes, hvilket selvfølgelig bliver en reel skatteforhøjelse. Selvstændigt erhvervsdrivende har dog til dato betalt et fast beløb i sundhedsbidrag, og det vil efter planen nu blive sat i forhold til den reelle indkomst. Globalt set bliver resultatet flere penge til de med de laveste indkomster og betydelige skattestigninger for de med højere indkomster.

Børnefamilier med to og tre børn vil ligeledes kunne glæde sig over et beløb på 12.000 zloty, som kan anvendes i løbet af barnets første tre leveår til formål relateret til barnet. Foreløbigt ser det hele lidt kaotisk ud, og det er normalt, der sker ændringer i den slags planer, når regeringen har set vælgernes reaktion.

Share This