Vaccinenægter dræber hustru og tre børn og begår selvmord. Han havde forfalsket hustruens vaccinepas

Illustrationsfoto- Denis Barthel

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Den sydlige Berlin-forstad Königs Wusterhausen er rystet af en familietragedie med en noget besynderlig og tragisk baggrund. Drabsmanden havde forfalsket hustruens vaccinepas og frygtede de værst tænkelige repressalier som følge af et kædebrev i konspirationskredse. Det skriver hovedstadsavisen „BZ“

Lørdag fandt politiet fem lig i den lille østtyske by. Gennem længere tid havde naboer undret sig over manglende livstegn fra familiens bolig. Politiet blev tilkaldt og kunne konstatere, at alle i familien var døde. Tre døtre på ti, otte og tre år samt hustruen på 40 år og manden på 40 år.

Politiet går ud fra, at gerningsmanden Devid R. skød alle fire familiemedlemmer, hvorefter han begik selvmord. (Note: Devid er almindelig østtysk stavemåde for „David“ i lighed med Maik i stedet „Mike“. I DDR stavede man populære engelske navne, som man hørte dem.)

Efterforskningen af afskedsbreve fra drabsmanden har vist, at denne åbenbart havde forfalsket hustruens vaccinepas, hvilket skolen, hvor hun var ansat, åbenbart havde fundet ud af. Derfor frygtede han, at hustruen ville blive fyret, og at han muligvis selv ville blive straffet og frataget retten til at se sine børn.

Drabsmandens afskedsbrev og andre dokumenter afslører, at den 40-årige lærer og drabsmand åbenbart var medlem af et radikaliseret querdenker- og vaccinenægternetværk samt chatgrupper ledet af flere kendte tyske vaccinenægtere.

Da 3G-pligten blev indført i slutningen af november, skulle Devid R. have tilsluttet sig Telegram-gruppen „Freiheitsboten Königs Wusterhausen“. 3G betyder, at man intet kan uden at være „Geimpft, Genesen eller Gegestet“. Det vil sige, at man skal være raskmeldt, vaccineret eller testet for at tage del i normale samfundsfunktioner. Telegram er et socialt medie i lighed med FB og Twitter, men uden regulering eller censur.

Medlemmer af den bemeldte Telegram-gruppe er blandt andet den tidligere leder af partiet AfD og erklærede nynazist Andreas Kalbitz og AfD-politikeren Dennis Hohloch.

Königs Wusterhausen ligger i delstaten Brandenburg, som omkranser Berlin og dermed er hovedstadens egentlige opland. I lighed med delstaterne Sachsen og Thüringen står AfD stærkt her, og partiet er yderst kritisk over for de tyske myndigheders restriktioner i forhold til corona og generelt det ideologiske ståsted for de såkaldte querdenkere og vaccine-nægtere.

Drabsmandens motiv var åbenbart et kædebrev, som cirkulerede i vaccine-modstanderkredse i lukkede fora på nettet. Af det falske brev fremgår det, at man ville komme i fængsel, miste retten til samkvem med børn og idømt høje bødestraffe som vaccinemodstander. Og det skulle øjensynlig have drevet drabsmanden til den desperate handling.

De tyske myndigheder understreger, at brevet er en forfalskning, som intet har med virkeligheden at gøre. Senest forlyder det, at drabsmanden skulle have forfalsket vaccinepas i større omfang, men det er ikke blevet endegyldigt bekræftet.

Forfalskninger af vaccinepas er et udbredt fænomen i Berlin og omegn, hvor de handles til pæne summer. Hovedaftagerne er querdenker-segmentet, men de handles også flittigt i de muslimske parallelsamfund, som på mange måder dyrker de samme konspirationsteorier som den yderste højrefløj. Blandt muslimer eller folk fra Mellemøsten er det en udbredt myte, at kvinder ikke vil være i stand til at føde børn, hvis de bliver vaccineret. Det til trods for, at de seneste erfaringer viser, at risikoen for at abortere eller få et dødfødt barn er væsentlig højere for kvinder, som ikke har ladet sig vaccinere – hovedsageligt fordi manden i familien har nedlagt forbud.

Share This