Våbensalget stiger voldsomt i Polen

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Over de sidste fem år er salget af våben i Polen steget med ikke mindre end 50 pct. Det skriver ugeskriftet “Polityka” (26.2021). Især middelklassen har skaffet sig våben, i mange tilfælde med 2-3 stk. til hver person. Også flere kvinder har købt våben.

Polakkerne har en af de letteste muligheder i EU for at erhverve sig skydevåben. I princippet har alle med ren straffeattest ret til at købe dem. Medtager vi våben i embedsmedfør, dvs. våben hos politi, territorialforsvar og militær så stiger tallet. Der skønnes samlet at være i hvert fald 600.000 våben i private hjem. Besiddelse af granater er trods alt ikke lovligt.

Interessen for skydevåben voksede i 2014 efter den russiske annektering af Krim. Våbenlobbyen er meget stærk i Polen. Skydeøvelser er meget populære, især blandt velstillede. Ofte finder de sted via klubber og under særlige “skyde-udflugter” (kaldt “piknik strzelecki”).

Den typiske våbenbesidder er mellem 35 og 55 år og med mellemlang eller længerevarende uddannelse bag sig. Der er frygt for, at omfanget af skydevåben er ved at gå helt ud af kontrol, at der udvikles en “patologi” der skaber personer a la Breivik-typen i Norge. Det aggressive sprogbrug vi finder  på de sociale medier taler for, at det vil kunne ske.

Share This