Våbenindustrien i USA, nye tal

Illustrationsfoto: Konflikty.pl

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

USA: Modsat Danmark er der i USA debat om forholdene inden for det militær industrielle kompleks, våbenindustrien. Særligt fokus er der naturligt nok på de største virksomheder, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics og Northrop Grumann. Iflg. Responsible Statecraft får våbenindustrien alene i år ordrer fra Pentagon på over 100 mia. dollar. Flere af dem har ikke været i åbent udbud. Af de samlet 800 mia. dollar til forsvaret går over halvdelen til private virksomheder.

Omkring  800 lobbyister bidrager til at skaffe de mange ordrer. Mange lobbyister har før haft arbejde i forsvarsministeriet. Det er velkendt, at mange virksomheder i våbenindustrien har haft endda meget svært ved at overholde allerede indgåede aftaler, det være sig hjemme i USA eller i forhold til udlandet. Tidsfrister og aftalte priser bliver ikke overholdt.

Grov finansiel spekulation med det ene formål at forgylde aktionærer og topledere er også udbredt, fx i form af tilbagekøb af “own stock”. Der kunne, siges det, spares store penge gennem en effektiv kontrol med det militær industrielle kompleks. Emnet er flere gange blevet taget op i Kongressen, men bedre kontrol er svær at få gennemført, mildt sagt.

Et eksempel på de mange historisk høje forsinkelser og overpriser ser vi forbindelse med leverancerne af F-35 flyene. De leveres i stor stil også til udlandet, herunder til Danmark. USA er den største våbenleverandør til Ukraine. Her har Biden netop bedt Kongressen om at bevilge 24 mia. ekstra. Beløbet er fritaget for de besparelser, der gælder for andre dele af statsbudgettet. Våbenindustrien er en integreret del af den krigskapitalisme, der præger USA og verden.

Share This