Ungarn støtter Polens kamp mod EU

Illustrationsfoto: MOs810

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn/Polen: Ungarn støtter ikke uventet Polen i spørgsmålet om, hvorvidt polsk lovning er hævet EU-retten. Det udtaler Viktor Orbán’s talsmand, Gergely Gulás (”Hungary Today” 9.10.2021).

“EU-Domstolens beføjelser skal være begrænset til de love, der er direkte relateret til EU-lovgivning og ikke mere end det. Beklageligvis er EU-institutionerne gået ud over den grænse.”

Viktor Orbán underskrev i weekenden en resolution, hvori den polske forfatningsdomstols kendelse hilses velkommen. EU-institutionerne skal ikke tiltage sig mere magt og derigennem undergrave nationalstaternes rettigheder, siger han.

Spørgsmålet om Højesterets kendelse er lige nu genstand for hidsige debatter i Polen. Polen og Ungarn er ikke enige om alt, fx politikken over for Rusland, men fælles i kampen mod et overnationalt EU. Donald Tusk hævder, at Polen er ved helt at forlade EU (”polexit”). Det benægter regeringen. Målet for Lov og Retfærdighedspartiet er at ændre EU indefra i alliance med ligesindede europæiske partier, siges det.

Men der er kredse i Forenet Højere, regeringskoalitionen, der gerne ser Polen forlade EU helt (”polexit”). EU skal ikke undergrave staternes nationale suverænitet og være et ”liberalt diktatur”, argumenteres der. Modstandere siger også, at Tusk ihærdigt forsvarede polsk lovgivnings forret i forhold til EU-retten, før han tog til Bruxelles og blev EU-præsident, dvs. dengang han var regeringsleder. Det er også blevet påstået, at andre EU-lande end Polen og Ungarn nægter at anerkende EU’s forret i forhold til det enkelte lands egen lovgivning. 

Share This