Ungarn forbereder en national konsultation om pandemi og Soros

Bilboards med Jean-Claude Juncker og Soros i Ungarn i 2018 Foto: Ota Tiefenböck

Ungarn: I Ungarn er ny national konsultation (Nemzeti-konsultation) under forberedelse. Den ungarske regering betegner den som en slags folkeafstemning, hvor regeringen sender spørgeskemaer til borgerne om aktuelle politiske sager. Denne gang skal spørgeskemaet omhandle pandemiske foranstaltninger, en plan for genopretning af økonomien og finansieringsforslagene fra George Soros om at udstede evige EU-obligationer.

Den nationale konsultation udføres regelmæssigt af Orbán regeringen siden 2005. Der plejer også at være en længere tekst på spørgeskemaet om regeringens holdning til f. eks. migration, så det er også en meddelelse af regeringens holdninger, en slags regeringsflyer. Distribution af spørgeskemaer koster normalt hundredvis af millioner forint og besvarelserne fra vælgerne varierer fra hundredtusinder til over en million.

Omkostningerne er jævnligt genstand for kritik fra oppositionen, som denne gang også fremhæver en kommende økonomisk krise.

Tidligere konsultationer fra den ungarske regering har rejst kontroverser med EU-institutionerne, eksempelvis konsultationen ved navnet “Lad os stoppe Bruxelles”. Europa-Kommissionen kritiserede dengang Ungarn, heriblandt på grund af formuleringen “EU ønsker at tvinge Ungarn til at acceptere illegale indvandrere”.

Share This