Undtagelsestilstanden på grænsen til Hviderusland er trådt i kraft

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Michael Hardenfelt

Polen: Som nævnt i et tidligere indlæg på Mr.East er undtagelsestilstanden i grænseregionen op til Hviderusland trådt i kraft. De foreløbige begrænsninger forbyder folkesamlinger i undtagelsesområdet – dvs. forbud mod ansamling af de grupper, som de seneste uger har søgt at bringe mad og medicin til flygtningene, som overnatter i grænseområdet. Det vil ligeledes være forbudt at organisere fester i området og det vil være lovpligtigt at have officiel billedlegimitation på sig i grænseregionen. Myndighederne kan forbyde folk at opholde sig på bestemte områder, og det er forbudt at filme og fotografere i området. Det er også forbudt at gå rundt med våben. Endelig er der begrænset offentlig adgang til hvilke operationer myndighederne gennemfører i grænseområdet.

Undtagelsestilstanden synes at hente støtte hos et flertal af befolkningen, som gerne ser en stram kurs mod muslimsk indvandring. I sammenhæng med, at et eventuelt parlamentsvalg nu ligger mindst 120 dage ude i fremtiden (konsekvensen af undtagelsestilstand) kan hele operationen ses som et valgoplæg, hvor en ”stærk” regering om 120 dage kan udskrive valg – hvis de fortsat ligger godt i meningsmålingerne. Og ydre fjender er netop en glimrende metode til at få folk til at bakke op om regeringen.

Parlamentet kan forkaste præsidentens beslutning med absolut flertal, men det er ikke en sandsynlig udgang.Undtagelsestilstanden trådte i kraft ved offentliggørelsen i polsk Lovtidende, hvilket skete en times tid efter at præsidenten havde underskrevet forordningen. Som nævnt forleden er det første undtagelsestilstand i Polen, siden Jaruzelski i 1981 gennemførte krigsretstilstand for at knække fagforeningen Solidaritet.

Share This