Ukraine’ medlemskab vil koste 136 milliarder euro, viser ny rapport

Foto: Dietmar Rabich

Ukraine: Ukraines ‘s optagelse i EU vil koste EUs 7-årsbudget 136 mia. euro. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Bruegel Tænketank. Beregningerne bygger på de grænser, der var gældende i Ukraine før krigen med Rusland. Hertil kommer udgifterne til Ukraines genopbygning, der er godt på vej til at ville udgøre 500 mia. euro. Hovedparten af udgifterne hertil skal givetvis betales af EU. De 136 mia. mia euro indbefatter: 

– 85 mia. i støtte via EUs fælles landbrugspolitik (CAP). Støtten beregnes ud fra hektar, 
  dvs. opdyrket areal. Med sin store landbrugssektor og meget store brug vil Ukraine
  blive største EU-modtagerland
– 32 mia. euro i støtte fra EUs kohæsionsfonde, der især ydes til udviklingsprojekter.
– 7 mia. i støtte fra de andre EU-programmer.

De 136 mia. er sat lavere end i de beregninger, som “Financial Tiimes” offentliggjorde i oktober sidste år. Selv hvis Ukraine opnår stabil økonomisk vækst vil landet i mange år være væsentlig fattigere end Bulgarien, i dag er EUs fattigste medlemsland. De nuværende EU lande vil efter gældende regler få 24 mia. euro mindre fra EUs kohæsion fonde, hvis/når Ukraine opnår medlemskab. Forhandlinger om optagelse i EU med Ukraine og Moldova vil begynde i 2024, hvorimod optagelsesforhandlingerne med Georgien og lande i Vestbalkan må vente længere.

Det formodes, at næste EU udvidelse tidligst vil være på plads i 2030. Men indtil da vil Ukraine, for at undgå militært og økonomisk kollaps, få brug for omfattende hjælp. Den skal primært ydes af EU. Søren.Riishøj

Share This