Ukraine forlanger hjemsendelse af flygtninge  

Illustrationsfoto: Ukrainsk forsvarsministerium

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: De fire centraleuropæiske lande har modtaget særlig mange flygtninge fra Ukraine. Men Ukraine har store problemer med at rekruttere soldater. Derfor forlanger regeringen i Kiev, at mandlige flygtninge hjemsendes. Tjekkiet har igangsat et pilotprojekt for at få flygtninge til at rejse frivilligt, og Polen har planer gående på at beskære den økonomiske støtte til flygtninge for at motivere dem til at rejse. Tjekkiet har flest flygtninge fra Ukraine målt i forhold til befolkningstallet.  Polen har det største antal i absolutte tal, kun overgået af Tyskland.

I april i år havde 339.000 ukrainere midlertidigt asyl i Tjekkiet. Allerede før den russiske invasion i februar 2022 havde mange ukrainere arbejde i Tjekkiet. 59 pct. af tjekkerne mener iflg. målinger, at Tjekkiet har modtaget flere fra Ukraine, end landet er i stand til absorbere. Det vedtagne pilotprojekt vil foreløbig vare frem til november og vil yde særlig støtte til personer med sundhedsproblemer og/eller har familie hjemme, som er ramt af sygdomme.

Polen har indtil nu givet midlertidig “protection status” til 950.000 fra Ukraine. De fleste er kvinder med børn. Sammenlagt bor der over 2 mio. ukrainere i Polen. Ganske som i Tjekkiet søgte mange arbejde i landet før den russiske invasion. Polen og Tjekkiet vil ikke gå så langt som til at tvangshjemsende ukrainske mænd. Ukraine selv har nægtet konsulær bistand til mænd mellem 18 og 60 år med mindre de pågældende har givet oplysninger til de militære registre, sådan som myndighederne forlanger. Pas der udløber vil kun blive fornyet, hvis de pågældende (mænd) vender hjem.  

Meningerne om ukrainernes forsatte tilstedeværelse er delte. Både Tjekkiet og Polen mangler arbejdskraft og landene ønsker derfor ikke, at for mange ukrainere i arbejde rejser hjem.  En undersøgelse gennemført af Kievs internationale sociologiske institut viser, at halvdelen af de ukrainske flygtninge i Tyskland, Polen og Tjekkiet ikke ønsker at rejse hjem til Ukraine, før krigen er afsluttet og udsigterne økonomisk og socialt er mærkbart bedre.

Share This