Tyskland vil stramme voldtægslovgivning

Demonstratiion i Köln efter overgren nytår 2016. Foto: Elke Wetzig / Wikimedia Commons

Demonstratiion i Köln efter overgren nytår 2016. Foto: Elke Wetzig / Wikimedia Commons

Af Uffe Gardel

UffeNetop som vi i Danmark er midt i endnu en diskussion om “uagtsom voldtægt”, går den tyske regering i gang med at stramme loven. Det sker som reaktion på  optøjerne og overgrebene nytårsnat ved banegården i Köln.

Justistsminister Heiko Maas (SPD) fremlægger i dag i Forbundsdagen et lovforslag som netop skal gøre det lettere at straffe seksuelle overgreb. Den nuværende lovgivning kræver reelt, at offeret skal have gjort modstand; straffeloven siger, at offeret skal have været tvunget eller truet. Maas vil nu bløde loven op: Regeringen foreslår et udtrykkeligt forbud mod seksuelle overgreb på personer, som “på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand er ude af stand til at gøre modstand” – et forbud som i øvrigt allerede findes i den danske straffelov.

Lovforslaget gør det altså nemmere at få dømt gerningsmænd, uden dog at gå hele vejen til “uagtsom voldtægt”. Forslaget er da også allerede blevet mødt med skarp kritik fra politikere i alle lejre, som peger på, at det stadig ikke vil være nok bare at sige “nej”.

“Med Heiko Maas’ forslag skal offeret stadig kunne forklare, om hun har ydet modstand, og hvorfor ikke,” siger for eksempel Renate Künast fra de Grønne til Süddeutsche Zeitung.

Regeringens lovforslag kan læses her, og den gældende tyske straffelov finder man her; det er paragrafferne 177 og 179 det handler om.

 

 

Share This