Tyskernes tvetydige holdninger til Rusland

Angela Merkel og Vladimir Putin Foto: Det russiske præsidentkontor

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Tyskland/Polen: Holdningerne i den tyske befolkning til Rusland har været og er stadig tvetydige. Det viser meningsmålinger i Tyskland, gengivet af Zentrum für Osteuropa und Internationale Studien (Spotlight 3/2020). På den ene side er det store flertal af tyskerne taknemmelige over Gorbatjovs accept af den tyske genforening, men modsat nedbragte den russiske intervention i Syrien støtten til Rusland.

Når det gælder Northstream II og et energisamarbejde generelt med Rusland er meningerne delte. Iflg. meningsmålinger gennemført af Körber-Stiftung har der over de tre sidste år tegnet sig et billede af en høj opbakning generelt til fortsat samarbejde med Rusland, i 2017 var opbakningen 78 pct., i 2018 69 pct. og i 2019 66 pct.  Tallet er med andre ord lidt lavere, men stadig går et 2/3 flertal ind for fortsat samarbejde. Kun Frankrig rangerer højere end Rusland, efter valget af Trump som præsident er USA dumpet ned på en sidsteplads. På spørgsmålet om, hvilke lande der er vigtigst for Tyskland, er Rusland placeret efter Frankrig og USA og nu også Kina. Rusland er jo ikke længere en supermagt. 

Støtten til Rusland er ikke uventet højere i den østlige end i den vestlige del. I det gamle Østtyskland rangerer Rusland vigtigst eller næstvigtigst blandt 21 pct. af de adspurgte, i Vest-Tyskland er tallet på blot 9 pct. Efter valget af Trump som præsident i USA betragter 64 pct. forholdet til USA som dårligt eller meget dårligt, 87 pct. ønsker ikke Trump genvalgt. 

På spørgsmålet, om tætte relationer til USA eller Rusland er vigtigst svarer 27 pct. Rusland, 39 pct. USA (2019-tal), uanset den lave opbakning til Trump. USA er jo ikke blevet mindre vigtigt med Trump ved roret, måske tværtimod. Lige mange tysker taler for tætte relationer til USA og Rusland. Opbakningen til et tæt samarbejde med Rusland er ikke uventet størst i partierne Die Linke og AfD.

På spørgsmålet om det udenrigspolitiske tilhørsforhold helt overordnet mener 55 pct., at Tyskland hører til det vestlige værdifællesskab, 31 pct. forholder sig neutralt. 43 pct. af østtyskerne peger på Vesten, 42 forholder sig neutralt. Kort sagt, meningerne er delte. Der tegner sig et komplekst billede. Meget afhænger af, hvordan spørgsmålene formuleres, når det gælder for eller imod USA, Rusland og Kina. 

Share This