Tysk domstol går imod Facebook

Facebook Foto- Veluben

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Den tyske forfatningsdomstol har underkendt Facebook med hensyn til sletninger og udelukkelser fra Facebook uden begrundelse – det skriver en af Tyskland førende aviser „Frankfurter Allgemeine Zeitung“- også kendt som FAZ.

I henhold til forbrugerrettigheder har domstolen voteret, at man som Facebook-bruger ikke skal acceptere sletninger eller karantæne uden gyldig grund. Dommen stadfæster, at FB fra nu af er forpligtet til at svare eller angive en gyldig grund, hvis man får et opslag slettet på FB, og personen bag opslaget har nu ret til at gøre indsigelse – og har dermed krav på et svar fra FB før en eventuel  sletning eller karantæne.

Dommen kan få stor betydning for Facebooks videre færd i Tyskland – og Danmark. FB-censuren i blandt andet Danmark udføres fra nogle FB-centre i Berlin og andre byer, hvor FB har hyret ukvalificeret personale ind i form af studentermedhjælpere, som arbejder for 60 danske kroner i timen. 

Akkorden for jobbet som FB-moderator er ca 1300 „aktioner“ i løbet af en vagt på otte timer. Så kan man selv regne ud, hvor meget tid en ansat har til at vurdere, om at FB-opslag strider mod reglerne eller ej. Og Facebook har store problemer med at finde folk, som vil arbejde under disse betingelser. Et opslag på internetportalen Indeed i Tyskland viser, at ganske mange underfirmaer i Tyskland prøver at at lokke unge mennesker til et tilsyneladende attraktivt job som „content moderator“.

Men konsekvensen af dommen er, at Facebook nok bliver tvunget til at ansætte  kompetent personale til at bedømme opslag. Indtil videre vides det ikke, hvordan Facebook agter at forholde sig til den tyske dom, og hvordan den skal omsættes i praksis.

Polen overvejer en lignende kurs, hvor FB-brugere kan søge om erstatning i henhold til landets love om ytringsfrihed, hvis man uretmæssigt er blevet slettet eller blokeret på Facebook.

Share This