Trianon i tal, det mener ungarerne

Kortet efter Trianon aftalen Foto: Christo, Xbspiro, Imre

Ungarn: Det ungarske videnskabsakademiet kom i ugen før årsdagen for Trianon-traktaten med en stor undersøgelse af befolkningens synspunkter. Undersøgelsen viser blandt andet, at op imod en tredjedel af ungarerne mener, at Trianon mister effektiviteten efter hundrede år.

Undersøgelsen af en repræsentativ gruppe af 1048 personer viser mange interessante ting. Videnskabsakademiet spurgte blandt andet om, hvilke ord der bedst beskriver ungarsk historie. Ifølge 81 % er det ordet ” tragisk “, ifølge 61 % ” respektabelt “. Kun 3 % af de adspurgte mener, at ungarsk historie er lykkelig.

På spørgsmålet om årsager til den ungarske nations historiske tragedier, var 88 % af de adspurgte enige om, at det var dårlige beslutninger der førte til tragedierne, 71 % at ungarerne ikke var forenet nok, når det var nødvendigt. Ifølge 60 %, var ungarerne altid i undertal, ifølge 49 % var landet for fattigt og svagt, mens 46 % mener, at ungarere simpelthen er uheldige.

Spørgsmålene berørte også, hvilke tidligere ungarske territorier ungarerne besøger i dag. 60 % har været flere gange i Slovakiet, lidt over halvdelen af ungarerne var nogle gange i Transsylvanien, 35% i Vojvodina og 20% i Transkarpatien. Som det bedste sted for ungarere i udlandet vurderer flertallet af ungarer Slovakiet.

Som årsagen til Trianons endelige form betragter størstedelen af de adspurgte (78 %) stormagternes indsats for at skabe nye stærke alliancer. 71 % ser nabostaternes bestræbelser på at udvide deres grænser som en grund, 70 % ser tabet i 1. verdenskrig som årsag.

Hele 94 % er enige om, at fredstraktaten var ” generelt uretfærdig og for streng for Ungarn “. 84 % enige i udsagnet at Trianon fortsat gør ondt på ungarere i dag “. 71 % er delvist eller helt overbeviste om, at hovedårsagen til Ungarns dårlige forhold til nabolandene er Trianon. Samme andel siger, at det var hovedårsagen til Ungarns indtræden i 2. verdenskrig.

Det måske mest interessante er, at 20 % af de adspurgte er overbeviste om, at Trianon mister effektiviteten efter 100 år, yderligere 14 % er delvist enige. 40 % er fuldstændig uenige. Ifølge historikeren Balázs Ablonczy er det en folkelegende, men den var ikke så udbredt i mellemkrigstiden, som den er i dag.

Endelig et par spørgsmål om situationen for ungarere i udlandet i dag. Ifølge 79 % står de ungarske samfund i udlandet stadig over for forskelsbehandling. Ifølge samme andel er det vigtigt, at Ungarn støtter landsmænd i udlandet i deres bestræbelser på autonomi. På den anden side mener en fjerdedel af de adspurgte, at Ungarn støtter udenlandske ungarere for meget.

Share This