To forskellige syn på Polen

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Som bekendt er polsk politik lige nu stærkt polariseret. Der tales ikke med urette om en politisk ”borgerkrig. Også de politiske medier er også stærkt opdelt. Og de viger ikke tilbage for at inddrage synspunkter fra udlandet. I det regeringskritiske polske ”Newsweek” (47.2021) har vi et interview med den kendte debattør Jan Tomasz Gross, forfatter til den meget omtalte bog ”Naboer”, og i det højrenationale ugeskrift ”Sieci” (47.2021) giver den kroatiske debattør, professor og teolog, Ivica Sola mildt sagt et anderledes syn på forholdene i Polen.

Gross tager udgangspunkt demonstrationerne på nationaldagen 11. november, hvor højreekstremister fra ONR var på gaden og endda med regeringens billigelse. Had og foragt over for andre stikker dybt i Polen og kendetegner desværre den polske regerings politik generelt. Vi oplever det i regeringens politik over for LBGT miljøet, abort og i flygtningespørgsmålet, fx under ”hybridkrigen” med Lukasjenko’s Hviderusland. Lov og Retfærdighedspartiets (PiS) hårde kerne viger heller ikke tilbage for at gribe til antisemitisme, som stikker dybt i partiet og blandt partiets kernevælgere. Antisemitisme, fortsætter Gross, lever også i bedste velgående inden for den katolske kirke, som stadig har ret tætte bånd til Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

Kirkens antisemitisme oplevede vi også i mellemkrigsperioden, dengang var det antisemitiske på politisk niveau repræsenteret ved Roman Dmowski’s nationalkonservatisme (”endecja”). PiS appellerer til de lave instinkter hos folk, sagt med andre ord oplever vi et alvorligt civilisatorisk tilbageskridt i Polen. Flygtningekriser finder vi ikke alene i Europa. Gross minder om, at alene i sidste måned forsøgte 165.000 at passere grænsen mellem Mexico og USA. Den polske regerings linje er alt for brutal, når det gælder behandling af flygtninge. De grænseposter hvor der er blevet slået hårdt ned på flygtningestrømmen fra Hviderusland er der, hvor bolsjevikkerne omkring 2. verdenskrig, standsede jøders forsøg på at frygte fra nazisterne. 

Ivica Sola ser helt anderledes på forholdene i Polen. Han kalder EU’s – og Tysklands – linje over for Polen (og Ungarn) en ny ”Bresjnev-doktrin, opkaldt efter Sovjetunionens afdøde partileder Leonid Bresjnev. Den stod for begrænset suverænitet for de ”allierede” central- og østeuropæiske lande. Bresjnev brugte doktrinen som begrundelse for at invadere Tjekkoslovakiet i 1968. I dag benyttes doktrinen af EU og af Tysklands afgående kansler Angela Merkel, mener Sola. Helt grundlæggende drejer konflikten mellem EU og Polen sig om EU’s fremtid, om medlemslandes grad af suverænitet og ikke om forholdet mellem Polen og EU og medlemskab af EU eller ej.

Sola ønsker et andet EU, ikke et polsk EU-exit. Dobbeltstandarder bruges flittigt, siger han. Det at afvise EU-domstolens overhøjhed over nationale grundlove kender vi fra flere andre EU-lande, deriblandt Tyskland. Oprør mod globalister har vi i mange lande. Globalisterne trådte for alvor frem efter murens fald, talte om fri markedsøkonomi og liberalt demokrati som eneste vej, ja som ”historiens afslutning”. ”There Is No Other Way” (TINA) end fri markedsøkonomi, åbne grænser og vestligt liberalt demokrati. Men , fortsætter Sola, de liberale står reelt for nykolonialisme, imperialisme og ufrihed.

Tidligere EU-formand Jean-Claude Juncker talte omkring flygtningekrisen i 2015 hånligt om de ”dumme nationalister”. Det samme gør mange andre i det liberale ”mainstream”. De NGOere der hjælper flygtninge over grænsen og skaber masseimmigration destabiliserer Europa. Spillereglerne i EU bør ændres. EU har flere gange før ændret kurs. EU bør være et samarbejde mellem suveræne stater, som støtter hinanden. Vi må således omdefinere, hvad staterne og EU skal bestemme over. De ”dumme nationalister” er i virkeligheden de konstruktive og betænksomme. Hertil hører regeringen i Polen.  Polen er ikke alene, slutter Sola, bliver støttet af andre regeringer, partier og bevægelser, der vender sig mod ”sovjetiseringen” af EU. Hårde ord om Polen, også fra Ivica Sola.

Share This