Tjekkiets satser på ansigtsmasker, men hjælper de? Her er hvad Tjekkiets eksperter mener

Illustrationsfoto: Pixabay

Tjekkiet: Tjekkiet har indført udgangsforbud uden ansigtsmaske og har sikret sig 30 millioner ansigtsmasker som bliver uddelt til befolkningen. Udmeldingerne om, hvorvidt ansigtsmasker hjælper er dog forskellige i de europæiske lande. Tjekkiets førende virologer belyser emnet.

“Almindelige papirmasker eller stofmasker giver kun en delvis beskyttelse 10 minutter og mere, rettere sagt indtil de på grund af egen udånding bliver fugtige. Stofmasker kan bruges flere gange hvis de bliver vasket i temperatur over 60 grader og eventuelt strøget. Respiratorer giver en bedre beskyttelse, de er mere tætte og skal bruges især af medarbejdere i risiko for smitte. Nogle respiratorer har en ventil og det er vigtigt at gøre sig klar, hvad det er for en ventil. Nogle respiratorer har udåndingsventil, hvor ens udånding går ud i gennem ventilen uden at blive filtreret, men hvor det indåndede luft bliver filteret. Denne type bruges af raske personer i risikoområder. Andre respiratorer har en indåndingsventil, som gør det nemt at indånde luften og som filtrerer den udåndede luft. Denne type respiratorer skal bruges af syge personer, som ikke skal sprede sygdommen videre.

De tjekkiske virologer opstiller også en vejledning til, hvor man skal bære en ansigtsmaske. Det er unødvendigt, hvis man går tur i naturen, lufter hund osv, så længe man ikke er i kontakt med andre mennesker. Det er dog en god idé, at bære maske hvis man er i kontakt med andre mennesker.

Syge mennesker, som har fået konstateret coronavirus eller som har symptomer, som kunne tyde på, at de er smittet, burde altid gå med ansigtsmaske. En ansigtsmaske hindrer spredning af virus og samtidig signalerer til andre at personen kan være smittet og ikke skal nærkontaktes. At bære ansigtsmaske i lukkede rum burde bedømmes individuelt heriblandt udfra: antallet af personer i rummet, om der er smittede i blandt, om der er seniorer tilstede og hvorvidt der kan luftes ud.

Det er desuden anbefalingsværdigt at bruge briller som beskyttelse for smitte.

Vejledningen er udarbejdet af Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. fra virologisk afdeling i hospitalet Na Bulovce i Prag for Lidove Noviny og kan læses ved hjælp af Google translate i sin fulde længde her. ota

Share This