Ti-året for Smolensk fly-katastrofen, hvordan skal det markeres?

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: 10. april er 10-året for flykatastrofen ved Smolensk i Rusland. Her omkom ikke mindre end 94 personer, deriblandt den daværende præsident Lech Kaczynsky og hans hustru. Den begivenhed vil naturligvis blive markeret. Men hvordan? Det diskuteres ivrigt i polske medier.

Kamilla Baranowska skriver i ugeskriftet ”Do Rzeczy” (9.2020), at den polske regering ad diplomatisk vej har bedt om at få ret til at sende en delegation for at markere begivenhed via en højtidelighed på stedet. Spørgsmålet er, om både præsident Andrzej Duda og ministerpræsident Mateusz Morawiecki drager af sted.

Deltager præsidenten, vil han, ikke ministerpræsidenten, være leder af delegationen. Forespurgt om præsidenten vil tage til Smolensk den 10. april svarer Andrzej Zybertowicz, ”efter min mening vil han ikke gøre det”. Det kan være fristende at gøre det som led i den løbende præsidentvalgkamp, men samtidig også risikabelt. ”Smolensk” har ikke i dag den store vælgerappel. Kun for den ”hårde kerne” blandt Lov og Retfærdighedspartiets vælgere.

En rejse til Smolensk kan gå galt, for Rusland har næppe interesse i at øge Duda’s chance for genvalg. Nogle uformelle informationer siger, at ministerpræsident Morawiecki vil rejse til Smolensk via Witebsk i Hviderusland og derfra tage den ca. 2.5 timers køretur til Smolensk. Det understreges, at der i forbindelse med rejsen ikke vil blive afholdt møder og forhandlinger med repræsentanter fra den russiske side.

Fra Kreml forlyder at Putin ikke selv er interesseret i det. Fra polsk side ønskes, at russere slet ikke er til stede i forbindelse med højtidelighederne. Spørgsmålet om delegationens sikkerhed er naturligvis blevet rejst, også om der vil blive iværksat ”provokationer” fra russisk side, med eller uden den russiske regerings tilladelse.

For ti år siden var forholdet mellem den daværende polske regering ledet af Donald Tusk og Rusland, dengang med Putin som ministerpræsident og Medvedjev som præsident ganske stabilt og forretningsbetonet. Lov og Retfærdighedspartiet troede ikke på de officielle rapporter om årsagerne til katastrofen, og igangsatte derfor en alternativ undersøgelse. Den er endnu ikke kommet med beviser, at flyet fx styrtede på grund af et attentat.

Tidligere forsvarsminister Antoni Macierewicz har været ihærdig talsmand for konspirationsteorier. Forholdet mellem Rusland og Polen er lige nu på lavpunktet. I de sidste måneder har raset en regulær historiekrig mellem Polen og Rusland, udløst af Putins udtalelser om, at Polen 1939 havde medvirket til udbruddet af 2. verdenskrig.

Polen var ikke repræsenteret ved mindehøjtideligheden for Holocaust i Israel, for Putin skulle holde tale ved den lejlighed. Og hertil kommer, at Polen har arbejdet hårdt for at få permanente amerikanske baser etableret i Polen (”Fort Trump”). Der holdes ikke møder mellem Polen og Rusland på højt diplomatisk niveau.

Det er blevet beklaget også i Polen, blandt andet af tidligere præsident Lech Walesa. Muligvis lader det sig slet ikke gøre at holde nogen højtidelighed i Smolensk. Derfor er der efter alt at dømme udarbejdet en ”Plan B”, at holde markeringerne af 10 årsdagen hjemme i Polen, evt. i påskedagene 17.-18. april, som vil være 10 året for højtidelighederne i forbindelse med selve begravelsen af Lech Kaczynski og hans hustru.

Share This