Sveriges NATO medlemskab er alligevel ikke på trapperne

Recep Tayyip Erdogan Foto: R4BIA.com

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Sverige: For ikke længe siden så det ud til, at det tyrkiske parlament langt om længe ville ratificere, dvs. godkende Sveriges optagelse i NATO. Men Tyrkiets præsident Erdogan er tilsyneladende kommet på andre tanker. Nu har han intet hastværk. Ansvaret lægger han på især USA og Sverige. Erdogan er stærkt utilfreds med Vestens og især USAs svar på Israels bombardementer i Gaza.

Det tyrkiske parlament har vedtaget sanktioner mod Coca Cola og Nestlé med henvisning til, hvad der her betegnes som de to virksomheders støtte til Israel. Erdogan føler sig tilsidesat af USA, bliver ikke taget med på råd. Erdogan ser Tyrkiet som en støtte for og talsmand for staten Palæstina. Erdogan mener, at Sverige stadig giver husly til kurdiske terrorister.

Heller ikke Ungarn har endnu ratificeret Sveriges NATO medlemskab. Også her trækker behandlingen af sagen ud. Orbán og Erdogan er i løbende dialog. Erdogan vil lade parlamentets debat og afstemning om statsbudgettet for 2024 gå forud for godkendelsen af svensk NATO medlemskab. På en særlig måde er der her en parallel til spørgsmålet om Ukraines  mulige medlemskab af EU. Her er Ungarn og indtil videre Polen og Slovakiet imod eller kritiske over for at åbne op for optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova allerede i 2024. Det spørgsmål skal afgøres på EUs topmøde den 14.-15. december. Søren.Riishøj

Share This