Sverige strammer: Ingen familiesammenføring til syrere

Illustrationsfoto: kallerna

Illustrationsfoto: kallerna

Af Uffe Gardel

UffeSverige har fra onsdag fået en af Europas strammeste asyllove, omend kun for de næste tre år. Den nye midlertidige lov indebærer at der kun bliver givet midlertidige opholdstilladelser til flygtninge, med mindre de kan forsørge sig selv. Desuden bliver der stort set lukket for familiesammenføring for flertallet af asylsøgerne, først og fremmest syriske krigsflygtninge.

Flygtninge som kun har midlertidig beskyttelsesstatus, såkaldt alternativ skyddsstatus, vil nemlig fremover kun undtagelsesvist kunne få familiesammenføring. Det gælder asylsøgere som ikke er individuelt forfulgte, men som risikerer dødsstraf i hjemlandet, eller er i fare på grund af krig – og denne kategori har de sidste fem år udgjort flertallet af dem som får asyl i Sverige. Ni ud af ti syrere vil med stramningen blive afskåret fra familiesammenføring.

De nye regler kan læses her.

For dem som stadig har ret til familiesammenføring, strammes forsørgelseskraveted. Og begge ægtefæller skal være fyldt 21, med mindre parret har børn sammen. Det vil sige at der lukkes for barnebrude, som ikke har fået børn endnu.

Opholdstilladelserne løber i tre år ad gangen for folk med flygtningestatus, og 13 måneder for folk med midlertidig beskyttelse. I Danmark får flygtninge i dagopholdstilladelse for to år ad gangen. Det gælder også for midlertidigt beskyttede, når der er gået et år siden de fik tilkendt beskyttelsesstatus.

I Danmark kan midlertidigt beskyttede få familiesammenføring efter tre år.

Med lovstramningen har de svenske politikere bevidst gået efter at lægge sig på minimumsniveauet inden for EU; det fremgår direkte af bemærkningerne til loven. Stramningen er et historisk brud med principper, og et udtryk for at især de borgerlige partier forsøger at neutralisere Sverigedemokraterna. For nylig under Almedalsveckan, Sveriges Folkemøde, stillede Moderaterna skrappere krav til asylpolitikken end SD, skrev Dagens Nyheter i en analyse.

Share This