Stemningen i Ukraine over de sidste to år- panik, optimisme og depression

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: Stemningen i Ukraine har skiftet meget siden den russiske invasion for to år siden (den 24. februar 2022). Som sagt af Oleksij Antipowicz, ukrainsk sociolog og kommentator, i et interview til polske medier herskede der i de første uger panik. Den blev i takt med de russiske nederlag på slagmarken afløst af optimisme, for at blive afløst af depression, da den ukrainske kontraoffensiv i 2023 fejlede og, den vestlige bistand møder stigende modstand hjemme. En afslutning på krigen er ikke i sigte.

Ukrainerne er, siger Antipowicz, på samme tid blevet stolte, men også mindre glade. “Glæde” bestemmes af, hvor langt afstanden er til frontlinjen. Lang afstand betyder jo mere fred og ro i hverdagen. Fastfrysning af konflikten er ingen løsning, for den er ikke ensbetydende med fred. Iflg. meningsmålinger er der opbakning fra flertallet af ukrainere til at mobilisere flere soldater. Der tales om ikke mindre end 500.000 flere. Men der er modstand mod at bruge hårde metoder, tvang, for at nå så langt op i antal.

For nylig afskedigede Zelensky sin hærchef (Zaluzny). At dømme efter meningsmålingerne er de to næsten lige populære, dog med et lille forspring til Zaluzny. Spørgsmålet er, om vi bliver vidner til en brutal magtkamp mellem de to. Måske vil Zelensky inddrage Zaluzny i sin stab af rådgivere. Antipowicz kommer i interviewet  til polsk presse også ind på, hvad der kan tænkes at ske efter krigens afslutning.

Hvem vil blive kaldt forrædere? Hvem har svigtet? De der har forladt Ukraine under krigen? Problemet er, at mange af dem der har begået forbrydelser under krigen, fx stjålet og videresolgt våben, ikke er pro-russiske. De har ønsket at berige sig selv. Ser vi på befolkningens holdninger til vestlige lande kan det konstateres, at holdninger bestemmes ud fra omfanget af militær og økonomisk støtte.

Vurderingerne af Tyskland har skiftet over tid. På det sidste er holdningerne til Polen naturligt nok blevet en del mere negative. Antipowicz fastslår, at alle lande, også Ukraines allierede, i udgangspunktet plejer egne interesser, først derefter tages der stilling til de allieredes.

Share This