Soros og menneskeretsdomstolene- national-konservative vurderinger

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: Retsforholdene i Ungarn og Polen og også flere andre europæiske lande er i stigende EU’s søgelys. EU kommissionen har indledt de procedurer, der i sidste instans kan føre til sanktioner i henhold til Lissabon-traktatens par.2. Men højre-nationale regeringer og medier er gået til modangreb og retter skytset må de etablerede internationale menneskeretsdomstole, herunder Den europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg.

I det polske national-konservative ugeskrift ”Do Rzeczy” (10.2020) skriver Wojciech Wybranowski, at adskillige dommere ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol har haft nære forbindelser til milliardæren Georg Soros. Wybranowski henviser i den forbindelse til en rapport fra Europæisk Centrum for Ret og Retfærdighed (”Europejski Centrum Prawa i Sprawedliwosc”), der bl.a. rådgiver FN.

Forfatteren til rapporten er Grégor Puppinck, der er centrets direktør og ekspert knyttet Europarådet. Som det første medie skrev det franske konservative ugeskrift ”Valeurs acuelles” om rapportens indhold. Andre medier har været påfaldende tavse, ja har negligeret rapporten. Det er ikke tilfældigt, mener bladet, for der er fra domstolenes side blevet lagt pres på lande som Østrig og Italien, fx når det gælder love om homoseksuelles rettigheder.

Og der er lagt pres på Polen i spørgsmålet om legalisering af abort og i spørgsmålet om indholdet i nye love om begrænsninger af pensioner for personer, der før 1989 havde været knyttet til den kommunistiske sikkerhedstjeneste. Domme i menneskeretsspørgsmål er ofte blevet formuleret af dommere, som er uddannet ved institutioner støttet af Soros og/eller med nære forbindelser til Soros.

Her peges der på indflydelsesrige organisationer og NGOere som Helsinki komiteerne, Human Right Watch, A.I.R.E. Interrights, Amnesty og Open Society Foundation. Rapporten når frem til, at mindst 20 pct. af dommerne over perioden 2009-2019 tidligere har arbejdet ved Soros-støttede institutioner, 10 pct. alene knyttet til ”Open Society”.

Helsinki-komiteer har gennemført flere programmer for skoling og uddannelse af dommere og advokater.  Højre-nationale kredse, og ikke mindst regeringerne i Warszawa og Budapest slås fast, at de i højere grad end liberale kredse ønsker at få indført”rule of law”. Det skal ikke ske på ”liberal” vis. Dommere i liberalt styrede lande udgør i national-konservativ optik en særlig kaste, et netværk til forsvar for den nuværende liberale orden. Som sagt, med tætte relationer til Georg Soros.

Share This