Slovakiets regering lancerer et nyt program

Slovakiets premierminister Igor Matovic-Foto-David-Duducz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Slovakiet: Den 21. marts blev den ny regering, ledet af Igor Matovic, indsat, og efter en lille måneds tids forhandlinger, den 19. april, blev regeringens program så offentliggjort. Problemer med at få et tillidsvotum og få støtte til regeringens program eksisterede ikke, for 4-parti regeringen, har et solidt to tredjedele flertal bag sig i parlamentet.

Regeringen afløser mange år med regeringer ledet af Smer-SD, først i årene 2006-10 og derefter 2016-20, og i de fleste af årene med Robert Fico som regeringschef. Ud over OLaNO, Matovic’ parti, er partierne ”Vi er én familie”, et højrepopulistisk parti, det EU-skeptiske liberale parti ”Frihed og Retfærdighed (SAS) samt partiet For Folket, et liberalt pro-EU parti og tidligere præsident Andrei Kiska’s parti, med i den ny regering.

Hovedoverskrifterne i regeringens program går på korruptionsbekæmpelse, en sundere stat, sociale forbedringer samt modstand mod immigration, alt sammen ambitiøse mål, som bliver meget svære at indfri under den økonomiske nedgang som corona-krisen har skabt. Nedgangen i landets nationalprodukt (BNP) i år forventes blive på ikke mindre end 7.2 pct. 

Under de sociale forbedringer er især familiepolitikken i fokus, det krav er højt prioriteret af partiet ”Vi er én Familie”. Kvinder skal have mere i støtte allerede fra 4. måned af graviditeten, ligesom der er bredt formuleret passager om de ufødte børns rettigheder. Rettigheder for personer af samme køn (LBGT miljøet) omtales kun bredt, gående på regler om indkomst og formuefordeling for samboende, ikke på ret til ægteskaber.

Der tales i programmet også om at reducere pensioner for ansatte i sikkerhedstjenesten før 1989 og give de frigjorte penge til tidligere politiske fanger og deres efterkommere. Der skal desuden gøres en ekstra indsats for de nationale mindretal, nu hvor det ungarske mindretal ikke er repræsenteret i parlamentet, og hvor forholdet til Orban’s Ungarn er blevet normaliseret. Det krav er især fremført af det liberale parti SAS.

I kampen mod korruption har været et folkekrav siden drabet på den unge journalist Jan Kuciak i 2018 og en vigtig årsag til, at vi har fået regeringsskiftet. Corona-krisen har skabt større fokus på manglerne i sundhedssystemet, derfor indgår bedre løn for sundhedspersonale og bygning af flere hospitaler også i regeringsprogrammet.

I udenrigspolitikken vægtes det transatlantiske samarbejde, dvs. samarbejdet med USA, højere end under den forrige Smer-SD ledede regering. Målet er at få militærudgifterne op på de 2 pct. af landets BNP, sådan som USA kræver. Der skal købes F-16 fly i USA, ikke jagerfly produceret i Europa.

EU omtales trods alt positivt, Slovakiet er med i euroen. Kina og Rusland omtales ikke, dog understreges betydningen af ”Ukraines territoriale integritet”. Sanktionerne over for Rusland accepteres, hvorimod den forrige regering stillede spørgsmålstegn ved deres hensigtsmæssighed. Det store spørgsmål er, hvor stærkt sammenholdet i regeringen er på sigt, efter corona-krisen. De fire partier i regeringen er meget forskellige. Stabilitet og vilje til kompromis’er har ikke kendetegnet slovakisk politik. 

Share This