Slovakiet og den katolske kirke, ikke polske tilstande

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Slovakiet: Katolicismen er den største enkeltreligion i Slovakiet med en opbakning fra godt 60 pct. af befolkningen. Lutheraner og reformerte udgør knap 10 pct. I Polen betegner over 90 pct. sig selv som katolikker, men færre end før går i kirke og kun halvdelen bakker op om kirken som institution. Tjekkiet er meget anderledes. Iflg. Pew Research Center Study forbinder 72 pct. af befolkningen ikke sig selv med nogen religion overhovedet. 69 pct. af slovakkerne siger, at de tror på Gud, kun 29 pct. i Tjekkiet.

Der er i Slovakiet, så sent som i 2019, gjort flere forsøg på at skærpe adgangen til abort, men alle forsøgene er mislykkedes. Blandt ledende anti-abort aktivister finder vi Anna Zaborska fra regeringspartiet OLaNO. I 2019 afviste parlamentet hele 6 lovforslag om skærpet adgang til abort. Abortloven er ikke blevet ændret i 30 år. Anna Zaborska har også forsøgt sig med ”blødere”, dvs. mindre vidtgående forslag til begrænsning i adgangen til abort, fx at forlænge sagsbehandlingen og kræve, at i hvert fald to læger bekræfter, at fødslen vil true kvindens helbred. Også det forslag er blevet mødt med protester ikke mindst fra kvindeorganisationer.

Kort sagt, det er ikke lykkedes at skabe en ”konservativ revolution” a la den, vi oplever fra regeringens og det yderste højre i Polen. At dømme efter meningsmålingerne er flertallet af slovakker da også imod en skærpet abortlovgivning, ganske som i Polen.

Amnesty International og Human Rights Watch har begge advaret slovakiske parlamentsmedlemmer mod at skærpe abortlovgivningen. I dag er abort tilladt indtil 12. uge af graviditeten. I et interview til det polske ugeskrift ”Polityka” (46, 2020), siger den slovakiske forfatter Weronika Gogola, at argumenterne imod abort ikke bliver fremsat i samme aggressive form som i Polen. Demonstrationer i Slovakiet til støtte for abortmodstandere i Polen har heller ikke samlet ret mange. Som sagt, andre religioner end romersk katolicisme er stærkere i Slovakiet end i Polen.

Mange intellektuelle tilhører de evangeliske, dvs. ikke-katolske retninger. At Slovakiet under 2. verdenskrig, under Jozef Tiso havde et kirkeligt-fascistisk styre er ikke glemt. Kun det yderste højreparti Kotleba’s ”Folkepartiet, Vort Slovakiet” hylder Jozef Tiso og dyrker hans fascistiske regime. Gogola peger i det omtalte interview på, at Slovakiet har en del af ”opportunistisk praktiserende ikke-troende” befolkningsandel, som godt vil bruge gudstjenesten, men kun til at skabe en festlig bryllupsdag og via brug af kirken forøge antallet af gaver fra bryllupsgæsterne.

Share This