Serbien: Et hus med to døre

Natos bombning i 1999 er fortsat synlig i Beograd. Foto: Ota Tiefenböck

Natos bombning i 1999 er fortsat synlig i Beograd. Foto: Ota Tiefenböck

Serbiens ønske om medlemskab af EU betyder ikke, at Serbien ønsker at give afkald på samarbejdet med Rusland. Der skal være plads til både EU og Rusland.

Af stud.scient.pol. Trine Danhøj

Serbien: Serbien og Ruslands venskab går langt tilbage, og selvom Serbien de seneste år har udtrykt et klart ønske om at blive medlem af EU, så betyder det ikke, at Rusland er blevet smidt ud i kulden.

For sideløbende med Serbiens forhandlinger om EU-medlemskab,er flere økonomiske aftaler indgået med Rusland, og det økonomi­ske samarbejde er ikke det eneste, som er i fokus. Det politiske samarbejde med Ruslands afstandstagen til Kosovos uafhængighed og Serbiens ligeledes afstandstagen fra NATO gør, at de to lande stadig har interesse i hin­andens politiske støtte.

Det økonomiske samarbejde

Serbiens økonomi er præget af et stort underskud. Den nytiltrædende premierminister fra det progressive parti, Alek­sandar Vučić, lovede forud for valget, at han ville gennemføre flere reformer i landet for at få økonomien på ret køl. Han har blandt andet udtalt, at offentlige ansattes løn vil blive mindsket med 10 % og at op til 153 statsdrevne virksomheder ikke længere vil modtage tilskud fra staten. Reformer er dog ikke det eneste middel, som Serbien benytter sig af i målet om at skabe økonomisk vækst. Flere gange er der modtaget lån fra Rusland til forskellige initiativer såsom forbedring og udvidelse af Serbiens infrastruktur. Derudover støtter Serbien en russisk gasledning gennem Serbien og flere andre lande i Europa, som hovedsageligt betales af Rusland. Rusland har flere gange givet lån til Serbien og sørget for økonomisk likviditet, når tingene har set sort ud. Det har dog været langt fra nok til at dække Serbiens underskud, og Serbien ser derfor nu mod IMF for et større lån til landets økonomi. Men trods dette samarbejde, så betyder det ikke at samarbejdet mellem Rusland og Serbien er i opbrud, for det politiske samarbejde står stadig uanfægtet.

Det politiske samarbejde

Særligt NATO og Kosovo er områder, hvor landene benytter sig af hinandens støtte. Da parlamentet på Krim erklærede sin uafhængighed fra Ukraine var det med henvisning til Kosovos uafhængighedserklæring, som er dømt legitim af den internationale domstol. I Beograd ventede man derfor med spænding på, om Rusland havde ændret holdning til Kosovo. Allerede dagen efter offentliggørelsen af Krims uafhængighedserklæ­ring udsendte den russiske ambassade i Beograd dog et statement, at Rusland fortsat har samme syn på Kosovo, som landet hele tiden har haft. Derudover er den gensidig afstandstagen fra NATO et fælles værdigrundlag, som markerer, at Serbien, trods forhandlinger om EU-medlemskab, ikke ser på valget mellem EU og Rusland som et enten-eller spørgsmål. I september 2012 proklamerede Serbiens præsident, Tomislav Nikolić, at ”Serbia should be a house with two doors”. Så selvom de økonomiske samarbejdsmuligheder for fremtiden i høj grad kommer fra Vesten, vil det politiske samarbejde mellem Rusland og Serbien stadig være intakt.

Share This