Russere advares mod TV-nyheder

"PAS PÅ! Propaganda" - advarsel i russisk lokalavis mod stationen NTV

“PAS PÅ! Propaganda” – advarsel i russisk lokalavis mod stationen NTV

Af Uffe Gardel

Uffe

Det sker ikke så tit, at aviser ligefrem i deres TV-programmer advarer mod bestemte programmer. Og da slet ikke i Putins Rusland. Men det sker. For nylig indsatte en lokalavis i Sibirien, Jakutsk Vetjernij, sådan en advarsel på sine TV-sider; den bad sine læsere om at være forsigtig med at stole på et paraf de statslige TV-kanaler, NTV og TV Rossija.

“PAS PÅ! Nyhedsudsendelser på TV vil ofte bringe forvrængede og forfalskede oplysninger. Dette ses oftes på NTV og TV Rossija”, skrev lokalavisen, og det vakte en vis opsigt uden for avisens geografisk ret begrænsede udgivelsesområde, fortalte EUs East StratCom Task Force, en særlig tjeneste som overvåger russisk propaganda og disinformation.

PAS PÅ! Nyhedsudsendelser på TV indeholderforvrængede eller falske oplysninger." Advarselstekst i Jatusk Vetjernij.

PAS PÅ! Nyhedsudsendelser på TV indeholder forvrængede eller falske oplysninger.” Den oprindelige advarselstekst i Jatusk Vetjernij.

Avisens direktør blev interviewet adf en radionstation i Moskva, og det viste sig at den lille advarselstekst skyldtes, at NTV i en dokumentarudsendelse havde påstået at avisen var medinansieret af det amerikanske udenrigsministerium.

Det morsomme er, at aktionen nu breder sig. Ifølge ast StratCom Task Force er andre lokalaviser rundt om i Rusland begyndt at indsætte lignenede advarsler på deres TV-sider, i solidaritet med Jautsk-avisen.

Det store billede øverst er et eksempel, som East StratCom Task Force bringer. “Pas På! Under dække af journalistik kan De få forvrænget information eller propaganda”, lyder advarselsteksten her. Ifølge East StratCom Task Force har mellem 20 og 40 aviser, som er medlemmer af Ruslands Alliance af  Uafhængige Regionale Udgivere, erklæret sig parate til at gå med i aktionen.

De russiske landsdækkende TV-kanaler er alle enten kontrolleret af staten eller af selskaber som står tæt på regeringen; her er der ikke megen pluralisme. Men der findes både radiostationer og aviser som er uafhængige af regeringen, og altså ikke mindst ude i landet, i den russiske provins. I efteråret 2014 fik verden for første gang sikre beviser på, at der var russiske tropper i Ukraine, fordi en lokalavis i Pskov, Pskovskaja Gubernia, skrev om en hemmelig begravelse af en falden soldat.

I en redaktionel kommentar – som kan læses her, hvis man kan russisk – forklarer Jatusk Vetjernij sin milde undren over det postyr, dens advarsel har skabt, ikke mindst på russiske sociale medier.

“Vores læsere ved, at vi i hver nummer advarer læserne om det, når de ikke kan stole på kvaliteten af varer og tjenester, som udbydes af vores annoncærer. Nu har vi besluttet at give en tilsvarende advarsel mod TV-programmer, for TV-produkter kan også udgøre en fare for forbrugerne. Endda en større fare end dårligt tøj eller for gammel mad”, skriver den.

Og så minder den sine læsere om hvad der egentlig er forskellen på journalistik og stat, og hvorfor journalister ikke skal bedrive propaganda for staten:

“Meningen med journalistik er at frembringe og levere information og tage problemer op, mens meningen med statens handlinger er at styrke og øge sin egen magt. Til dette formål  bestræber politikere sig på enhver måde på at “helliggøre” deres arbejde – ved at tale om landets storhed, omsorg for de kommende generationer og genoprettelse af historisk retfærdighed. Dette bør journalister modsætte sig efter bedste evne ved at søge de sande motiver og komme med alternative synspunkter.”

Således opsangen fra Sibirien, som vel fortjener udbredelse også hos os.

 

Share This