Ruslands nye nationale sikkerhedsstrategi

Ruslands hovedstad MoskvaFoto: Anne Laure Peretti

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: I juni offentliggjordes Ruslands nye nationale sikkerhedspolitiske strategi. Den erstatter dokumentet fra 2015, året efter Maidan og annekteringen af Krim. Dokumentet blev for nylig underskrevet af Vladimir Putin.

Som andre landes sikkerhedsstrategier er den holdt i forholdsvis generelle vendinger. De strategiske prioriteringer har vægt på sikkerhed  indadtil og udadtil, økonomi, videnskab-teknik, cybersikkerhed, styrkelse af de væbnede styrker, værdier og på det internationalt samarbejde. Der er tale om justeringer, ikke om grundlæggende ændringer i forhold til dokumentet fra 2015.

Den “liberale fraseologi” fra 1990erne er helt væk. Den indre sikkerhed (“inward focus”) og økonomisk omstilling har fået større vægt, set i lyset af det skærpede forhold til Vesten. Den økonomiske sårbarhed i forhold til Vesten skal bringes yderligere ned.

Der er i dokumentet tale om en større russisk optimisme globalt. Det tættere forhold til Kina og andre asiatiske lande hilses med glæde. “Uvenlige stater” skal marginaliseres. Den vestlige tro på unipolaritet har dalende opbakning, er i russisk optik uigennemførbar. Vejen frem er en stabil multilateral orden med respekt for russiske interesser. Det regionale samarbejde mellem Rusland, de centralasiatiske lande og Kina, bl.a. via CSTO, har skabt øget sikkerhed.

Share This