Rusland overhaler Japan målt efter BNP

Udenrigsministerium Rusland Foto- sailko

Rusland: Iflg. de sidste opdateringer (“adjusted terms”) er Ruslands bruttonationalprodukt målt efter købekraft (PPP) nu over Japans. Det betyder, at Rusland nu er placeret på 4. pladsen i verden. At Ruslands økonomi er vokset på trods af vestlige sanktioner, skyldes meget de fortsat stærke økonomiske relationer til det globale Syd, der har haft betydelig økonomisk vækst. Den økonomiske politik i Rusland selv (“putinomics”) har efter alt at dømme virket. Selvforsyningsgrad er vokset og samhandelen med Indien og Kina stort set intakt. Som i andre dele af verden er investeringerne i militærindustrien vokset mærkbart. Det er især kommet de fattigere regioner til gode. De har haft den højste vækst. Søren.Riishøj

Verdens største økonomier opgjort efter BNP pr indbygger, andele

Kina.          35  pct.
USA.          27.4. “
Indien.       14.6  “
Rusland.      6.5. “
Japan.          6.3. “
Tyskland.     5.9. “

Share This