Rusland 2022, hvordan er de økonomiske udsigter?

Udenrigsministeriet i Moskva Foto: Ministry of_Foreign Affairs Russia

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Her omkring nytår er de økonomiske udsigter for året 2022 også genstand for debat i Rusland. Sædvanen tro er blikket rettet mod de vigtigste makroøkonomiske indikatorer: væksten i bruttonationalproduktet (BNP), inflationen, rubelkursen, olie- og gaspriserne og naturligvis udviklingen i COVID-19 pandemien, der har stor betydning for vækst eller ikke vækst.

Der er blandt de fleste eksperter udsigt til en stigning i det russiske bruttonationalprodukt (BNP) på 2.3 pct., kun meget få økonomer sætter tallet under 1.5 pct. eller over 2.8 pct.  Olieprisen skønnes i 2022 at befinde sig et sted mellem 65 og 81 dollar pr. tønde. Faktorer der kan bringe væksten ned globalt og nationalt er strammere budgetrestriktioner og højere inflation og dermed også højere rente. Begrænsningerne i USA’s ”stimulus programme” og formentlig noget lavere økonomisk vækst i Kina kan bringe væksten ned globalt, mens øget salg fra de strategiske reserver af olie og større salg af olie via OPEC+ programmer modsat kan bringe væksten op.

Et uventet hurtigt ophør af COVID-19 pandemien vil måske bringe olieprisen op over 100 dollar pr. tønde. Russiske vurderinger og vurderinger fra internationale økonomiske institutioner – ser frem til lavere prisstigninger i Rusland, omkring de 5.2 pct. i slutningen af 2022, hvilket meget skyldes den stramme pengepolitik. Renten, the ”key rate”, antages at falde fra 9 pct. til 7.75 pct. mod slutningen af år 2022.  

Øget konfrontation, nye sanktionskrige og måske regulær krig mellem Vesten/USA og Rusland/Kina omkring eksempelvis Ukraine og Taiwan ville ændre forholdene radikalt. Rusland og Kina er rykket endnu tættere sammen, alene i sidste kvartal af 2021 voksede eksporten af gas fra Rusland til Kina med 30 pct. Rusland er således blevet bedre rustet i tilfælde af et stop for Nord Stream 2. 

Share This