Rumænien går bort fra kul

Timisoara i Rumænien Foto: Ota Tiefenböck

Rumænien: Traditionelt har kul været vigtig i Rumæniens elproduktion. Men i 2032 skal kul være helt udfaset som energikilde, skal vi tro den nyligt vedtagne “National Resilience and recovery Plan”. Gas skal indtil videre træde i stedet for kul.

Under udfasningen bliver der ydet særlig støtte til de berørte kommuner og de ansatte i kulindustrien. Regeringen forsøger også at redde det statsejede selskab “Complexul Energetic” fra konkurs. Andre lande i Europa vil også gå bort fra kul. Tyskland halter dog 8 år bagud i forhold til FNs Paris aftaler på klimaområdet.

Rumænien vil være på linje med Tjekkiet, Slovenien og Spanien. Men Nordmakedonien vil have udfaset kul som energikilde allerede i 2027. Kulproduktionen i Rumænien er faldet drastisk over de seneste år, i 2019 var den på 600.000 mod ikke mindre end 22 mio. i 1992. I dag er der kun 5.000 ansatte i minesektoren. I starten af 1990erne spillede minearbejderne en vigtig politisk rolle.

Ion Iliescu, landets daværende leder, tilkaldte således minearbejdere for at nedkæmpe protestdemonstrationer og få fjernet sin politiske modstander Petre Roman fra posten som ministerpræsident. søren.riishøj

Share This