Putin: Polernes iskapper smelter på grund af global opvarmning

Af Anders Skærlund Petersen

Rusland: I en videotale til den årlige session i diskussionsklubben ”Valdai” sagde Ruslands præsident Vladimir Putin den 22. oktober at klimaforandringerne kalder på praktisk handling og meget mere opmærksomhed. Yderligere forklarede præsidenten at det er en enorm udfordring for verden og for hele menneskeheden inklusiv Rusland.

Jævnfør præsidenten er 65 % af Ruslands territorie dækket af permafrost og derfor kan klimafordringer gøre irreversibel skade på biodiversiteten, have en ekstrem ufordelagtig påvirkning på økonomi og infrastruktur, samt udgøre en direkte fare for mennesker. Klimaforandringer kan påvirke (olie og gas, red) rørledninger samt beboelsesområder bygget ovenpå permafrost. Afsmeltning af permafrosten vil resultere i udledninger af metan, der jævnfør præsident Vladimir Putin er 28 gange mere potent som drivhusgas end kuldioxid.

En afsmeltning af permafrosten vil derfor resultere i en af selvforstærkende effekt, advarede præsidenten i sin tale og sluttede talens klimadel af med ordene:

”Vil vi virkelig have at Jorden bliver ligesom Venus, en varm, tør og livløs planet? Jeg vil gerne minde jer om at Jorden har en gennemsnitstemperatur på 14 °C ved overfladen, mens den er 462 °C på Venus.”

Share This