Polsk demokratibevægelse i opløsning

Fra en tidligere demonstration i Warszawa arrangeret af KOD Foto: KOD

Fra en tidligere demonstration i Warszawa arrangeret af KOD Foto: KOD

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Den 18. november, en måned efter det polske valg, tog den arbejdsløse IT-uddannede Mateusz Kijowski initiativ til oprettelse af Komiteen til Forsvar for Demokratiet (KOD) i protest mod den ny regerings politik, ledet af Lov og Retfærdighedspartiet, frem for alt indgrebet over for landets forfatningsdomstol.

Igennem hele 2016 organiserede KOD adskillige demonstrationer rettet mod regeringens politik, og mange havde stort fremmøde. At KOD fik så stor betydning skyldtes i høj grad, som fremhævet i en interessant analyse af Rafal Kalukin for det polske ”Polityka”, at oppositionen fremstod splittet og rådvild efter de to nederlag i 2015, ved præsidentvalget og parlamentsvalget.

KOD opstod spontant. Spørgsmålet var, om organisationen skulle være flad og decentral, sådan som Jacek Kuron ønskede det, da han og andre tilbage i 1976 oprettede Komiteen til Forsvar for Arbejderne (KOR), eller hierarkisk og centralistisk. Kort sagt, skal organisationen være ”rationel”, centralistisk styret, eller ”naturlig”, flad og decentral? Og skal KOD engagere sig i lokal og parlamentsvalg? Af frygt for provokationer og hackerangreb blev valgt den mere hierarkiske model med en stærk ledelse.

Men, som sagt af Kalukin, er den hierarkisk centralistiske organisation måske mere sårbar over for angreb ude fra end den flade og decentrale. 9.000 medlemmer kunne lyde af meget, men ikke i betragtning af, at hensigten jo var at skabe en bred folkelig bevægelse.

I dag befinder KOD sig i en alvorlig krise. Den formelle anledning er uregelmæssigheder regnskabsmæssigt i forbindelse med Kijowski’s administration af KODs finanser (”faktura-sagen”) afsløret da et revisionsselskab skulle se regnskaberne efter. Sidste år skulle KOD også registreres hos myndighederne som forening, men af en eller anden uopklaret årsag blev ansøgningen ikke sendt.

Kijowski er fra flere sider blevet opfordret til at træde tilbage, men nægter at gøre det, og ser ”faktura-skandalen” som et forsøg på at skabe splid i bevægelsen. KOD fremstår splittet med én fraktion, der støtter Kijowski (kaldt ”murarze”), og en anden (kaldt ”zolnierzy”) og med Piotr Chabora som en central skikkelse, der ønsker ham fjernet.

Radomir Szumelda, viceformand for KOD, kunne være en mulig efterfølger, men flere kan komme i spil. Kijowski har i særlig grad haft svært ved at kontrollere KODs afdelinger uden for hovedstaden Warszawa.

Om KOD vil overleve på sigt er meget usikkert. Under alle omstændigheder kommer striden i KOD Jaroslaw Kaczynski og Lov og Retfærdighedspartiet tilpas. For oppositionen ville nyvalg til parlamentet her og nu være højst ubelejliget. Iflg. meningsmålingerne ville et sådant igen kunne give Lov og Retfærdighedspartiet absolut flertal i parlamentet, alt afhængig af, hvor mange partier der klarer spærregrænsen.

Share This