Polens ombudsmand fyret af Forfatningsdomstolen

Adam Bodnar Foto: Ralf Lotys

Af Michael Hardenfelt

Polen: Bodnars embedsperiode udløb i begyndelsen af september, og siden da har han i overensstemmelse med lov om Ombudsmandsinstitutionen været fungerende ombudsmand, indtil der vælges en ny. Loven blev dengang indført, fordi valget af ombudsmand kan være vanskeligt, eftersom begge parlamentets kamre skal godkende den ny kandidat. En ny ombudsmand vælges af Underhuset (Sejmen) med Overhusets (Senatets) samtykke.

Eftersom regeringen ikke har flertal i Senatet, har det indtil videre ikke været muligt at vælge en ny ombudsmand. I løbet af sin gerning har Bodnar været en torn i øjet på regeringen, som ikke bryder sig om Bodnars proaktive tilgang til borgernes rettigheder. I løbet af de sidste fem år er der således blevet skåret hårdt i ombudsmandsinstitutionens budget.

Loven fastsætter, at den hidtidige ombudsmand i så fald fortsætter som midlertidig ombudsmand, indtil der er valgt en ny. Det er en bestemmelse, som går tilbage til systemskiftet i 1989, og den er blevet anvendt flere gange. Regeringen har imidlertid længe søgt at blive fri for Bodnar gennem Forfatningsdomstolen, som torsdag har erklæret, at bestemmelsen om at den hidtidige ombudsmand fortsætter som midlertidig ombudsmand, indtil der er valgt en ny, er forfatningsstridig.

Dommen er tydeligvis et eksempel på, at Forfatningen fortolkes i overensstemmelse med øjeblikkets politiske behov. Behandlingen af sagen er blevet udsat adskillige gange, formodentligt fordi regeringspartiet har håbet på at få valgt en ny kandidat til ombudsmand, og i virkeligheden ikke er vilde efter at lave om på den gamle bestemmelse. Tilsvarende regler gælder for Rigsrevisionen og Nationalbanken, og sikrer en vis stabilitet i disse institutioner.

Afgørelsen fra Forfatningsdomstolen træder i kraft om tre måneder, og giver dermed – som det er tradition – lovgiverne en periode til at finde alternative løsninger. Det bliver formodentligt en fungerende ombudsmand valgt af præsidenten eller Sejmen … medmindre Regeringspartiet vælger at komme op med nye kreative løsninger. Med mindre der inden vælges en ny ombudsmand, vil Adam Bodnar således vedblive i sin funktion de næste tre måneder.

Share This