Polen,nye store museer ser dagens lys

Solidarnosc museum i Gdansk Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Museer er en vigtig del af historiefortællingen og i høj grad også af historiepolitikken, dvs. brug af historien politisk. Og ikke mindst i Polen, hvor fortolkninger af historiske hændelser og historiske personer har været og stadig er en vigtig del af det politiske spil internt og i forholdet til andre lande, især Tyskland, Rusland og Ukraine.

Der er bygget store museer, og de har høje besøgstal. Det gælder museet for Warszawa opstanden i 1944, som hvert år besøges af mere end 700.000 og museet for 2. verdenskrig i Gdansk, der over de sidste tre år har haft 1.6 mio. besøgende, heraf 20 pct. fra udlandet. Siden 2004 har Polen oplevet en kraftig stigning i museumsbesøg, i 2017 i alt 37. mio., sidste år 40.2 mio. Det skriver det polske ugeskrift ”DoRzeczy” (38.2020).

40 pct. af den polske befolkning bruger museer. Ikke desto mindre er antallet museer, målt pr. 100.000 indbyggere stadig en del lavere i Polen end i Europa under ét, i Polen er tallet 2.5 mod 6 målt i Europa under ét. Størst er tallet i Estland med 19 pr. 100.000 indbyggere. Men det polske tal vil med sikkerhed vokse, for nye projekter er på vej.

I Bialystok nær grænsen mod øst opføres som minde om den sovjetiske besættelse 1939-41 et museum for ofrene for deportationerne til Sibirien (”Museum Pamieci Sybiru”). Museet forventes åbnet i 2021. Stedet vil også blive brugt til historieforskning om den periode. Der bliver tale om en bygning på 5.000 m2, hvoraf halvdelen går til den faste udstilling.

Et andet nyt museum er Pilsudski museet i Sulejówka, der åbner i november med et areal på 6.000m2. Pilsudski betragtes af mange polakker som den, der (gen)skabte Polen efter 1. verdenskrig. Hertil kommer opførelsen af Polens nye historiske museum, som skal dække Polens historie over de sidste 1.000 år og bliver åbnet i 2021. Her forventes over en halv million besøgende om året.

I samme geografiske område finder vi et museum for Lech Kaczynski, Polens tidligere præsident, et museum for Katyn, drabet på over 20.000 officerer under anden verdenskrig, samt et krigsmuseum. I forbindelse med museet for 2.verdenskrig i Gdansk planlægges oprettet en ny enhed, som skal være færdiggjort i 2026. Derudove skal opføres et nyt museum i Lublin, der skal omhandle de tidligere polske områder mod øst, ”kresy” (”Museum Kresy”), der før anden verdenskrig var en del af Polen. Det museum ventes åbnet i 2022-2023.

Kort sagt, Polakkerne dyrker deres historie, på godt og ondt. Identitetspolitik har godt fat. Museerne og udnævnelserne af museernes ledelser har i en del tilfælde givet anledning til hårde politiske konfrontationer og debatter.

Share This