Polen trodser EU og graver ny kanal

Wistula landtangen Foto: Wikimedia

Polen: Polen er i fuld gang med at anlægge en kanal gennem den 70 kilometer lange Wislalandtange. Projektet skal dog godkendes af EU, og flere miljøforkæmpere protesterer mod projektet.

Lige nu er situationen, at skibe fra havnebyen Elblag skal rundt om landtangen og ud i russisk territorialfarvand for at komme ud i Østersøen. Havnebyen Elblag er et vigtigt knudepunkt og endestation for Elblagkanalen, som går 82 kilometer sydpå til byen Ostróda. Den samlede længde af vandvejene i området er 147 kilometer.

Den 1300 meter lange kanal gennem landtangen vil give polske skibe uhindret adgang til Østersøen, uden at de bliver generet af russerne.

Polens præsident Andrzej Duda udtalte, at kanalen er en investering, som skal styrke Polens suverænitet, uafhængighed og frihed.

Projektet forventes realiseret inden for syv år, men det er blevet et stridspunkt mellem Polen og EU. Der foreligger ingen miljøgodkendelse, hvilket forlanges af EU, da Wislalandtangen er et beskyttet fuglereservat. Indtil videre har den polske regering afvist kritikken. michael skovgaard     

Share This