Polen satser på atomkraft og EU og andre skal ikke blande sig i denne disposition

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den polske regering vil bygge to atomkraftværker, derefter måske et tredje og et fjerde. Det siger Jacek Sasin, viceministerpræsident med særligt ansvar for statslige aktiver. USA og Sydkorea vil være de primære samarbejdspartnere, ganske som er tilfældet, når det gælder indkøb af våben. Sasin understreger, at EU ikke skal blande sig. Han tager skarpt afstand fra Leszek Miller, socialistiske medlem af Europaparlamentet og tidligere ministerpræsident, der mener, at Polen godt kan få problemer med sit A-kraft program på grund af EU-regler.

Det franske selskab EDF er med i projektet, men spiller andenviolin. Tyskland skal heller ikke blande sig. Tyskland, lyder det, har ført forkert energipolitik og svigtet groft, når det gælder militæret. Det er det amerikanske Westinghouse, der skal stå for opførelsen af det første atomkraftværk. Udgiften er sat til 100 mia. zloty (over 100 danske d.kr.) og kan godt nå helt på 184 mia.

Westinghouse havde egentlig ønsket at få tilsagn om anlæg af to, ikke ét atomkraftværk og med tre reaktorer i hvert. Erfaringerne viser, udgifterne til opførelse af atomkraftværker bliver væsentlig dyrere end beregnet, og at tidsfristerne ikke overholdes. De meget store anlægsomkostninger vil sandsynligvis føre til høje elpriser, siges det i en analyse i ugeskriftet ”Przeglad”. Alternativerne, frem før alt større brug af vedvarende energi, ville formentlig have været sikrere og også billigere.

Iflg. regeringen skal kul først helt udfases i 2049. Vi må udskyde nedlukning af kulgruber, siger Sasin, indtil opførelsen af atomkraftværker er tilendebragt. Det erklæring huer ikke grønne NGOere. I USA er man glad for det store salg af våben og for deltagelse i anlæg atomkraftværker; så glad, at kritikken af Polen for manglende overholdelse af retsstatsprincipperne (”rule of law”) er blevet dæmpet i påfaldende grad. Kort sagt, også Joe Biden følger afdøde Franklin D. Roosevelts gode gamle slogan, at ”He (Kaczynski) may be a son af the bitch, but he is our bitch”.

Oppositionen, herunder Borgerplatformen, har været tilbageholdende med kritik. Da Donald Tusk og Ewa Kopacz var ministerpræsidenter blev der også fremlagt planer om at opføre atomkraftværker. I 2021 blev indgået aftaler med USA og Japan om anlæg af atomkraftværker med mindre reaktorer. De første værker skal efter planerne træde i kraft i 2030. Om tidsfristen kan overholdes er som sagt meget tvivlsomt. Omkring 1990, lige efter kommunismens fald, var der også planer om anlæg af atomkraftværker, men de blev opgivet efter protester lokalt.  Ønsket om at frigøre sig fra energiimport fra Rusland bidrager til igen at satse på atomkraft og ikke blot i Polen. Øget militær og satsning på atomkraft er, siges det, samtidig hermed et ”politisk signal” til Rusland.

Share This