Polen risikerer at få “nul euro” fra EUs “Marshallplan”

EU Parlamentet i Strassbourg Foto: Bebu 65

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Måske der ikke vil blive ydet én eneste euro fra EUs fond til støtte for EUs medlemslande i kølvandet på corona pandemien, også kaldt EUs nye”Marshallplan”. Det skriver polske medier torsdag.

Årsagen er den polske regerings indgreb over for retssystemet (“rule of law”). Seneste skud på stammen med den polske forfatningsdomstols kendelse, der helt forbyder abort.

Fonden, “Marshallhjælpen”, er samlet på 750 mia. euro, og Polen risikerer at miste 64 mia. Polen og Ungarn modsætter sig at koble “rule of law” til udbetalingerne fra EU. Efter deres opfattelse er kritikken uberettiget. Retsforhold er og skal forblive et nationale anliggender. Måske kan et bortfald af pengene fra fonden vedtages efter en procedure, hvorefterPolen og Ungarn ikke kan benytte vetoretten.

I øjeblikket foregår der intense og særdeles svære forhandlinger om EUs generelle budget for 2021-2017. Det kan kun vedtages  med enstemmighed. Her vil der formentlig blive givet Polen og Ungarn indrømmelser, ellers kan budgettet jo ikke vedtages.

Det undrer en del iagttagere, at Bulgarien og Rumænien ikke i samme grad som Polen og Ungarn også i søgelyset. Hertil kommer, at andre EU-lande, også i det “gamle Europa” også har problemer med “rule of law”. 

I Bulgarien har tusinder af demonstranter i mere end 100 dage været på gaden og krævet regeringens afgang med henvisning til korruption og brud på “rule of law”. Demonstranterne har kritiseret EU for at holde hånden under Borisov og hans regering.

Share This