Polen markerer etårsdagen for Andrzej Duda’s indsættelse som præsident

Andrzej Duda overtog præsidentposten den 6. august Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Andrzej Duda overtog præsidentposten den 6. august Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Ét-året for indsættelsen af Andrzej Duda som Polens præsident har fået mange kommentarer med på vejen. Han var op til præsidentvalget ukendt for den brede offentlighed, men det viste sig at være en fordel på selve valgdagen, idet mange vælgere primært stemte imod den siddende præsident Bronislaw Komorowski og den siddende regering.

Demonstranter uden for præsidentpaladset krævede ham bragt for en rigsret pga. hans handlinger i forbindelse med regeringens indgreb over for landets forfatningsdomstol. Det kan dog først ske efter næste præsidentvalg.

“Krigen” mellem forfatningsdomstolen og regeringen fortsætter med uformindsket styrke. Duda valgte også som en af sine første kontroversielle handlinger at benåde chefen for CBA Mariusz Kamainski, der ellers forud var blevet dømt ved 1. retsinstans.

Ved sin tiltræden erklærede Duda at ville være hele Polens præsident, men det holdt ikke i praksis. Han har accepteret den politik og de lovforslag, der er kommet fra Jaroslaw Kaczynski og Lov og Retfærdighedspartiet, men han har ikke haft andet valg.

Uden støtten fra Lov og Retfærdighedspartiet ville han ikke være blevet valgt, og han vil heller ikke blive genvalgt i 2019 uden opbakning fra landets største parti.

Duda erklærede ved sin tiltræden, at han “ubrydeligt” ville holde sine valgløfter om fx lavere pensionsalder, godtgørelse for tab på lån optaget i udenlandsk valuta og højere skattebundgrænse, men her trækker det ud.

Statsfinanserne kan simpelt hen ikke tåle så store byrder, som en indfrielse af alle valgløfter her og nu vil kræve. Der har også været fokus på, hvordan Duda over det første år har præsenteret Polen, fx i taler og under vigtige internationale begivenheder, fx NATO-topmødet og pavens besøg i juli. NATO-topmødet klarede han efter de fleste iagttageres mening ret godt, under pavebesøget holdt han lav profil.

I EU har han, som ministerpræsident Beata Szydlo, lagt en mere diplomatisk stil end Lov og Retfærdighedspartiets leder Jaroslaw Kaczynski. Duda har i det førløbne år søgt at undgå pressemøder, hvor der stilles kritiske spørgsmål. Han har dog været mere på hjemmebane, når interview’erne er fra den regeringsvenlige del af pressen.

Share This