Polen afviser at respektere EU Domstolens afgørelser

Foto: Olek Remesz

Af Michael Hardenfelt

Polen: Den polske regeringskontrollerede Forfatningsdomstol afgjorde onsdag, at bestemmelsen i EU-traktaten, i henhold til hvilken EU kan pålægge Polen midlertidige magtmidler, er i strid med den polske forfatning, og som sådan ikke gyldig i Polen, idet forfatningen står over EU-lovgivningen. Hermed afviser forfatningsdomstolen afgørelser om Disciplinærkammeret og indstilling af kulbrydning i et område, som grænser op til Tjekkiet.

Blot nogle så minutter inden Forfatningsdomstolens afgørelse afsagde EU-Domstolen afgørelse om endnu et midlertidigt magtmiddel; denne gang om fuldstændigt at indstille Disciplinærkammerets virke. Disciplinærkammeret er en særlig overret indenfor Højesteret, som er karakteriseret ved ikke at være nævnt i den polske forfatning og i øvrigt være politisk udnævnt.

Vi står herefter i den situation, at Polen ikke vil acceptere visse afgørelser fra EU-domstolen, mens EU utvivlsomt vil være fuldstændig ligeglad med polsk indenrigspolitik, og vil gøre brug af de magtmidler, som eksisterer – nemlig bøder. Som nettomodtager af EU-midler vil noget sådan være ganske nemt at eksekvere.

Det er dog en krise, at et land nægter at følge EU-domstolens afgørelser. Der er godt nok ingen tvivl om, at den polske forfatning i Polen står over EU-lovgivningen. På den anden side har et overvældende flertal af den polske befolkning godkendt optagelsen i EU og er fortsat tilhængere af medlemskabet. Så skulle der komme en konflikt, må Polen ændre sin forfatning eller forlade EU.

Share This