Polakker er blevet mere lige

Gdansk

Gdansk er en af de polske byer, som har mærket den stigende velstand i Polen. Foto: Ota Tiefenböck

Ulighed i Polen er i løbet af de seneste år blevet mindre, men det betyder langtfra, at polakkerne er tilfredse med deres levestandard.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, Syddansk Universitet

Polen: Det polske ugeskrift ”Polityka” bringer i sin februarudgave en række tal for fattigdom og arbejdsmarkedsforhold i Polen og andre europæiske lande.

1 procent. af polakkerne disponerer over 7 procent af de samlede indkomster, mens 45.000 er dollarmillionærer. Målt efter gini-koefficienten, som er et mål for graden af ulighed, svarer det til omkring gennemsnittet i EU-landene. De seneste tal for Polen er 30.9, hvor gennemsnittet i EU er 30.6.

Gini-tal angiver graden af ulighed. Jo højere et gini-tal er, desto større er uligheden. Polens resultat er 2.4 lavere end i året 2006.

Den positive udvikling afspejles også i tallene for antallet af fattige. Andelen af fattige er således målt til 28 procent i Polen eller 10 procent lavere end i 2007.

Det positive tal betyder imidlertid ikke, at polakkerne generelt er tilfredse med deres sociale forhold og deres position på arbejdsmarkedet. Rigtig mange ansatte – og i særdeleshed blandt unge – er på løse midlertidige ansættelser, og kun 14-18 procent er dækket af overenskomster. Fagforeningsprocenten er lav, helt nede på blot 15 procent, og næsten 60 procent overvejer at emigrere og søge bedre lønnet og mindre usikkert arbejde i udlandet.

Det officielle arbejdsløshedstal er på 14 procent, men andelen af beskæftigede er lav. Alt for mange især unge har ikke fast arbejde, har ikke egen bolig og kan ikke få lån til at finansiere en sådan. Mange polakker er derfor langtfra tilfredse, til trods for den positive udvikling i det polske samfund, og er, ifølge Ewa Wilk i ”Polityka”, rigtig godt trætte af kapitalismen. I hvert fald i den polske variant.

Størst ulighed er at finde i Spanien, Portugal, Grækenland, Bulgarien og Rumænien, mens den højeste ulighed i hele Vesteuropa har Storbritannien. Mindst ulighed findes i Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Belgien, Holland og de skandinaviske lande. Fattigdom er størst i Bulgarien, hvor antallet af fattige er helt oppe på 61 procent, i Rumænien 48 procent og Ungarn 44 procent.

 

Share This