Pas på dine penge i Polen

Indkøbscenter Hala Europejska i Krakow Illustrationsfoto: Wojteq

Indkøbscenter Hala Europejska i Krakow Illustrationsfoto: Wojteq

Mange polske forretninger omregner køb med udenlandske kreditkort i polske zloty til fremmed valuta. Omregningen sker til en lang højere kurs, end den ville være i Danmark

Af Ota Tiefenböck

Polen: Polen har som mange andre lande en ambition om at tiltrække så mange udenlandske turister som muligt, men turisterne skal se sig godt om, når de besøger landet. De polske forretninger har nemlig fundet en smart fidus, hvis formål er at få flere penge ud af kunderne, end det er nødvendigt. Fidusen hedder ”conversion” eller omregning på dansk, og går i sin enkelthed ud på, at kunden i stedet for at betale i polske zloty kan vælge omregning til danske kroner. Omregeningen sker til en lang højere kurs. Muligheden for at vælge, er i mange tilfælde oven i købet så besværlig eller umulig, at kunden reelt ikke har nogen valgmulighed over hovedet.

Mr. Easts udsendte har gjort et forsøg i et shoppingcenter nær den sydpolske by Katowice, og var i alle de besøgte forretninger præsenteret for omregning til dansk valuta. I de bedste tilfælde, kom beløbet i danske kroner frem på terminalen. Her blev man blev spurgt om man godkender beløbet , altså ikke om man godkender omregningen, men selve beløbet. De færreste vil i denne situation formentlig trykke på et polsk NIE ( det står kun på polsk) for så efterfølgende godkende beløbet i polske zloty og dermed undgå fælden med omregningen.

I et tilfælde, i tøjkæden NewYorker, var det ekspedienten, der valgte for en, og det var umuligt, selv efter et forspørgsel, at beløbet blev afregnet i polske zloty. Enten var ekspedienten ikke interesseret i det eller vidste ikke, hvordan man gennemfører betalingen i polske zloty.

Foto: Ota Tiefenböck

Foto: Ota Tiefenböck

Dagens køb, tøj til 39,95 polske zloty, blev omregnet til danske kroner til en kurs 1,86. Samme dag var Nationalbankens kurs tillagt 1 til 1,5%, sådan som man omregner udenlandsk valuta ved betaling med VISA, 1,79. Det betyder, at tøjet var 3,50 DKK dyrere, end nødvendigt.

Samme gentog sig i byggemarkedet  Praktiker, hvor en rundsav til 159 zloty, blev omregnet til danske kroner, selvom ekspedienten udtrykkeligt blev bedt om afregning i zloty. Det sagde ekspedienten ja til, men beløbet blev alligevel trukket i danske kroner, uden at man kunne vælge noget som helst. Resultatet 12 kroner mere ved betaling i danske kroner, end hvis købet var betalt i zloty til normal kurs.

Småtterier vil nogen sige, men faktum er, at disse småbeløb hurtigt kan blive til mange penge. Samme taktik bliver nemlig også praktiseret i polske hæveautomater, hvor en hævning af eksempelvis 1000 zloty, nemt kan komme til at koste 100 DKK ekstra. Ligeledes nogle af de polske tankstationer, eksempelvis Orlen, praktiserer samme system.

En ekstra service for kunderne vil de polske forretninger og banker formentlig sige, men det er et faktum, at transaktionen altid ender med, at kunden betaler meget mere end nødvendigt, og det er der ingen grund til.

Derfor: Pas på dine penge, hvis ferierejsen går til Polen.

Share This