Orbán foreslår begrænsning af Europa Parlamentets beføjelser

Enhver, som ikke er enig med den liberale opinion, bliver undertrykt, mener Viktor Orbán Foto: Elekes Andor

Ungarn: Ungarns premierminister Viktor Orbán foreslår at begrænse Europa Parlamentets beføjelser samt at medlemslandenes nationale parlamenter kan afvise lovgivning, som de finder i strid med nationale kompetencer, skriver DPA.

Ifølge Orbán burde Europa Parlamentet desuden bestå af medlemmer udsendt af medlemslandenes nationale parlamenter og ikke valgt ved et europæisk valg.

Det sagde han i en tale i anledning Ungarns “uafhængighedsdag”, Ungarn fejrer den 19. juni i anledning af de sidste sovjetiske soldater forlod ungarsk territorium i 1991. ota

Share This