Norsk olie til Hviderusland

Illustrationsfoto: Norsk Oljemuseum

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Hviderusland/Norge: Hviderusland og Rusland har ikke kunnet blive enige om prisen på olien. Så nu er også norsk olie på vej. 86.000 ton nåede den litauiske havneby Kleipeda i januar på tankskibe og blev herefter transporteret videre til raffinaderiet i Novopolock. Der vil efter planen komme ladninger af olie to gange om dagen. Den første rummede 59 cisterner og medtog 3.5000 tons.

Transporterne er blevet fulgt med stor opmærksomhed af den hviderussiske befolkning. Som meget rammende beskrevet i det polske ”Polityka” (5. 2020), var det næsten som når der under kommunismen uventet kom ladninger af citrusfrugter!

Spørgsmålet om mængder og priser på russisk olie har over de sidste måneder været genstand for særdeles hårde forhandlinger mellem Moskva og Minsk. Enighed er ikke opnået. Omkring nytår afbrød Rusland kort alle olieleverancer til Hviderusland. Lukoil har derefter nedbragt dem med 30-40 pct.

De nye olieleverancer fra Norge er et led i forsøget på at få spredt energiimporten. Også leverancer fra Mellemøsten skal udfylde tomrummet. De baltiske lande og Polen hjælper Hviderusland med infrastrukturen.

Her omkring månedsskiftet besøgte USA’s udenrigsminister Mike Pompeo Hviderusland. Ud over Hviderusland også Ukraine, Kazachstan og Usbekistan. Under besøget i Kazakhstan opfordrede han regeringen til at slutte sig til USA og forfølge en hård linje over for Kina, fx når det gjaldt Kinas behandling af det muslimske mindretal i Xinjiang, der grænser op til Kazakhstan.

I Minsk var han mindre konfrontatorisk, Hviderusland behøvede ikke at vælge mellem Vesten og Rusland, erklærede han. Lukasjenko har under konfrontationerne med Rusland også sat sit militær i et øget ”alarmberedskab”. Målet er at lægge maksimalt pres på Rusland.

Et regulært brud mellem Moskva og Minsk kommer det næppe til, men en union mellem Rusland og Hviderusland har formentlig lange udsigter. Dimtrij Peskov, præsident Putins talsmand, har udtalt, at det står Hviderusland frit for at importere energi fra andre lande end Rusland. 

Også USA vil gerne levere olie og flydende gas (LNG) til Hviderusland.  USA har også genåbnet sin ambassade i Minsk. Den var blevet lukket i 2006 og i 2008, hvor myndighederne i Minsk mente, at den amerikanske ambassade udførte spionage. Kort sagt, ”Europas sidste diktator” er på banen. Demokratiet i Hviderusland har nærmest fået ringere vilkår, men geopolitik tæller mest.

Share This