Nord Stream: Masser af rygter, men ingen beviser indtil videre  

Foto: FactsWithoutBias1

Af Michael Skovgaard

Ukraine/Rusland/USA: Rygterne svirrer og har svirret, men der er stadig ingen afgørende beviser for, hvem der stod bag sprængningerne. Amerikanske Seymour Hersh har været i vælten med en teori om, at USA stod bag dog uden at have en konkret kilde, og der var flere faktuelle fejl i hans udlægning.

Den danske dataanalytiker Oliver Alexander, som bliver hyppigt citeret i tyske medier, har ved hjælp af OSINT (Open source efterretninger) kortlagt mange skibes færden i Østersøen på sprængningstidspunktet, og alle de norske skibe, Hersh har nævnt, fandtes ikke længere, eller også var de ikke i nærheden af rørledningerne på sprængningstidspunktet.

Den seneste teori om, at en pro-ukrainsk gruppe skulle stå bag, bliver i bogstavelig forstand hældt ned ad brættet både af Alexander og flere militæreksperter, som anser det for usandsynligt, at en 15 meter lang yacht med to-fire dykkere skulle være i stand til at udføre en så kompliceret operation, som indebar op til flere tons sprængstof, hejseværk og et dekompressionskammer for dykkerne. I så fald ville aktionen havde taget adskillige timer på hver enkel af de fire rørledninger. 

Stort set alle eksperter mener, at ubåde måtte være involveret, og at operationen ikke kunne udføres af „private grupperinger“ uden den uddannelse, som kun den specialister fra den russiske, amerikanske eller britiske flåde har. 

Den seneste teori om den pro-ukrainske gruppe blev kolporteret af New York Times, og den blev ædt råt af den tyske tv-station ARD og avisen Die Zeit. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af disse ledende medier havde gjort sig den umage at tjekke simple fakta, og der er heftig debat i de tyske medier af netop den grund.

En ny teori fra Alexanders side er det russiske tankskib Minerva Julie, som jævnligt har transporteret olie fra Rusland til Holland, og skibet kredsede rundt om sprængningsstedet fra 5-13. september. Han mener således, at tankskibet kunne have været benyttet som platform for sprængningerne, og at den bemeldte yacht skulle have transporteret sprængstofferne til tankskibet.

Det forlyder ifølge flere kilder, at de tyske myndigheder fandt rester af sprængstof i kabinen på den bemeldte yacht. Ifølge flere kilder er det ganske usandsynligt, at sprængstoffer tll denne operation skulle have efterladt spor – og hvorfor skulle aktørerne efterlade spor? Og hvorfor havde man valgt en tysk havn med stor risiko for at blive opdaget? 

Det kunne ifølge flere eksperter tyde på en false flag-operation med henblik på at aflede opmærksomheden fra det egentlige forløb. Og her har både Rusland og USA et reelt motiv – hvis et af de to lande skulle stå bag sabotagen. 

Mange lande har reelt haft et motiv til at udføre sprængningerne – flere end man umiddelbart skulle tro. Det ser vi nærmere på i en kommende artikel her hos Mr. East.  

Share This