Nord Stream 2, tysk ”non-paper” til den amerikanske kongres

Nord Stream 2 Foto: Samuel Bailey

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Tyskland/USA/Rusland: Sidst i november måned sendte den tyske regering, i forståelse med den ny regering i Berlin, et såkaldt ”non-paper” til den amerikanske kongres. Det skriver det polske Center for Øststudier (OSW) i en analyse 29.11.2021. Målet med henvendelsen var at få standset planerne om at indføre nye amerikanske sanktioner over for Nord Stream 2 gas-ledningen. I henvendelsen refereres der flere gange til fælles erklæringer og aftaler indgået mellem de to lande om klima og energiforsyning, hvori også Nord Stream 2 er omtalt.

Ukraine modtager særlig hjælp fra Tyskland til at omlægge sin energiforsyning. Foreløbig, i hvert fald frem til 2024, bliver der med sikkerhed eksporteret russisk gas via Ukraine. Nye sanktioner vil stride mod indgåede internationale aftaler, undergrave USA’s troværdighed og i høj grad belaste det transatlantiske forhold, hedder det i det tyske ”non-paper”. USA har selv, i lyset af de globale energiforsyningsproblemer, øget importen af kul fra Rusland!

Øget spænding mellem Tyskland og USA vil formentlig blive hilst velkommen af Putin, i hvert fald så længe Ruslands forhold til USA er dårligt. Der er ikke desto mindre der som sagt blevet fremsat planer i den amerikanske kongres om nye sanktioner rettet mod de firmaer, der deltager i Nord Stream 2 projektet. Det sker med henvisninger til USA’s forsvarsbudget (NDAA), der drøftes lige nu i kongressen. Forslag om nye sanktioner er fremsat af en gruppe republikanske senatorer. Der er problemer med certificering af Nord Stream 2, men de ventes løst inden længe. EU’s gas-direktiver omtales ikke i papiret. Både de Grønne og de liberale har været kritiske over for Nord Stream 2 projektet, men har nu godkendt det.

Nord Stream 2 betragtes fra tysk side ikke som en trussel mod EU-landenes energisikkerhed. Spændingen mellem Ukraine og Rusland og den russiske militære opmarch op til Ukraine skal ikke være en hindring. Når det gælder krisen omkring Ukraine satser Tyskland på diplomati og genoplivning af Minsk fredsprocessen. Den linje har ikke særlig stor opbakning i Kijev. Inden for EU er især de baltiske lande og Polen imod Nord Stream 2 projektet.

Share This