Nord Stream 2 og Baltic Pipe, de to omdiskuterede gasledninger i Østersøen

Nord Stream 2 Foto: Samuel Bailey

Polen: Nord Stream 2 gasledningen for transport af russisk gas til Europa nærmer sig sin afslutning. Det oplyste Putin under den økonomiske konference i St.Petersborg 4.juni. Anlægget af første linje (“Line A”) er helt afsluttet, den anden linje (“Line B”) bliver det i løbet af nogle måneder. Projektet blev påbegyndt i september 2018.

Sidste år måtte færdiggørelsen udsættes pga amerikanske sanktioner rettet mod de firmaer, som er involveret i anlægsarbejdet. Fra december blev arbejdet genoptaget, fra februar 2021 også i den danske “exclusive zone”. Fra april i år tog det russiske skib Akademik Chersky del i færdiggørelsen af linje A.

Joe Biden bøjede sig reelt for det tyske krav om at få projektet helt færdiggjort. Kun få procent resterer. Tyskland vejer tungere politisk end Polen og de baltiske lande, der er imod Nord Stream 2. Modsat Nord Stream 2 er Baltic Pipe, det polsk-danske projekt om leverancer af gas fra Norge til Polen via Danmark nu blevet midlertidigt suspenderet, for så vidt gælder transport af gas over land.

Det danske Miljø- og fødevarenævn har tager hensyn til klager over projektet. Det vil udsætte projektet i flere måneder, da en ny tilladelse er nødvendig. Ledningen er naturligt nok blevet mødt med lokale protester, også fra landmænd der skal have gasledningen under deres marker. Over land er ledningen 210 km lang.

Der skal også bygges en omdiskuteret kompressorstation nær Næstved. Baltic Pipe bliver nok i sidste ende gennemført, selv om mange eksperter har været kritiske over for projektet. Kontrakter for 90 pct. af projektet er allerede indgået. Men projektet bliver uundgåeligt dyrere end beregnet. Og en ny godkendelse bliver helt sikkert appelleret. Tingene er vendt på hovedet. For et år siden havde Nord Stream 2 de største problemer, i dag er det Baltic Pipe.  
Kilde: det polske center for studier af Central-og Østeuropa (OSW).

Share This