Navalnyj-sagen: Tyskland tøver med repressalier, Polen handler

Oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj Foto: Bogomolov PL

Af Michael Skovgaard

Tyskland: For en lille uges tid truede den tyske udenrigsminister Heiko Maas Rusland med bål og brand og satte en frist på et par dage for en reaktion fra Ruslands side. Indtil videre er der ikke sket noget afgørende, og meningerne er delte blandt de tyske partier. Meget tyder på, at Tyskland ikke ønsker at optrappe konflikten, og der er ikke helhjertet opbakning til at stille Nord Stream II i bero eller helt stoppe projektet. Tyskland tøver kort sagt – men Polen handler.

De tyske partier er splittede i sagen. De Grønne ønsker et stop for NS II, selv om partiet ikke har en realistisk plan for landets energiforsyning uden russisk gas. FDP ønsker et stop for færdiggørelsen af NS II i to år. Die Linke er imod repressalier, da alternativet er amerikansk fracking-gas, og AfD er vanen tro imod noget, der kan skade Moskva. 

Det mest sandsynlige scenarie er, at der ikke sker noget som helst. Det er ret ligegyldigt, hvad de mindre partier mener, for der er ikke fælles fodslag i Groko’en.  Nord Stream II bliver næppe skrinlagt. Hvis den gør, opstår der et enormt erstatningsansvar, da det er et privat foretagende, hvilket den måske kommende kanslerkandidat Markus Söder (CSU) har gjort opmærksom på. SPD er delt i spørgsmålet, og baglandet i SPD kører deres egen linie i forhold til regeringen.

Man kan forestille sig, at NS II bliver gjort færdig, og så ender det med en “mild” sanktion”, når og hvis EU kan blive enige. Måske en mindre reduktion af gasimport fra Rusland. Men der er lange udsigter til det tiltag, hvis det ellers bliver en realitet. 

I modsætning til Tyskland har Polen udvist en form for “rettidig omhu” over for Rusland – det bliver sædvanen tro ikke dækket specielt godt af de danske medier. Polen satser på gas fra Norge via Baltic Pipe kombineret med gas fra USA og energi fra seks kommende atomkraftværker, da man forventer et stigende behov for energi. Dertil kommer andre vedvarende energikilder. Endvidere har Polen gevaldigt travlt med en kanal gennem Wislalandtangen, så gas fra USA kan bliver sejlet ind uden at blive generet af russerne ved Kaliningrad. Polen satser på at opsige kontrakten med Gazprom i 2022 for så at blive helt uafhængig af russisk gas. De polske tiltag er muligvis en konsekvens af en længere strid om afregningspriser, hvor Polen har modtaget en kæmpe erstatning fra Gazprom, som havde taget for høje priser.

Nok så interessant er også, at Polens naboland Ukraine er i færd med at opbygge Europas største depot til lagring af naturgas. Det kunne ligne et strategisk samarbejde med henblik på fremtiden.

Share This